RODO = Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


Zachęcamy Państwa do przygotowania przedsiębiorstwa, do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.


Główne obszary objęte zmianami wprowadzonymi przez RODO:

- obligatoryjna notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych,
- powołanie nowej funkcji-Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD),
- zyskanie nowych praw przez osoby, których dane dotyczą,
- nowe klauzule zgód i powiadomień, obowiązek informacyjny,
- dostosowanie systemów informatycznych do nowych wymagań.
- zapewnienie ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania z uwzględnieniem kwestii przekazywania danych osobowych poza UE.

Jako doświadczona jednostka certyfikująca, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do udziału w otwartych szkoleniach dotyczących RODO.

Nieprzestrzeganie zasad Rozporządzenia, wiąże się z ryzykiem wysokich kar pieniężnych (do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstw lub do 20 mln euro).

Nasze indywidualne podejście do każdego Klienta sprawia, że bez względu na branżę czy wielkość firmy, zapewniamy kompleksowe usługi.