BRC

 

Brc

 

1. BRC to Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności, wymagany przez sieci handlowe. BRC łączy w sobie wymogi: ISO 9000, HACCP, GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), a także określa szczegółowe wytyczne, które należy spełniać w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu jakości wyrobu gotowego. Należy wyróżnić trzy rodzaje certyfikatów BRC: BRC FOOD, BRC IOP oraz BRC CP. BRC FOOD - standard zawiera wymogi, skierowane do producentów żywności, BRC IOP - standard zawiera wymogi, skierowane do producentów opakowań, natomiast BRC CP - zawiera wymogi, skierowane do producentów przedmiotów, które nie są bezpośrednio związane z produkcją żywności.


2. System BRC umożliwia producentom współpracę z wieloma sieciami handlowymi (głównie z brytyjskimi), powoduje wzrost zaufania konsumentów, kontrahentów i dostawców, usprawnia system produkcyjny poprzez wprowadzenie odpowiedniego porządku zarządzania.


3. Wdrożenie


Wdrożenie BRC odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. BRC,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja Certyfikacja BRC odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie raportu,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat BRC wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w Globalne Standardy Bezpieczeństwa Żywności.

 

BRC