1

 Siłownie plenerowe – akredytacja pca

 

„Każdy powie – sport to zdrowie”, dopóki nie dozna kontuzji. Ćwiczenia mogą być przyczyną wielu urazów, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo urządzeń treningowych. W profesjonalnie wyposażonej siłowni  plenerowej  powinny znaleźć się sprawdzone przyrządy, których prawidłowe użytkowanie nie doprowadzi do kontuzji. Certyfikat ECJiP potwierdza takie bezpieczeństwo.

 

Przeprowadzamy certyfikację  w oparciu o normę:

 

PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

 

Według normy PN-EN 16630:2015 sprzęt będący wyposażeniem siłowni plenerowej przeznaczony jest dla młodzieży, osób dorosłych lub użytkowników o wzroście powyżej 1400 mm.

 


 

Po co mi certyfikat  na zgodność z normą - czy naprawdę go potrzebuję?

 

Kwalifikacja obiektu

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, będące wyposażeniem siłowni plenerowych, są zainstalowane na stałe i zaliczane są według prawa budowlanego do obiektów małej architektury.

 

Zgłoszenie w Urzędzie 

W związku z powyższym,  każda inwestycja związana z budową siłowni zewnętrznej wymaga zgłoszenia w urzędzie, w odpowiednim wydziale architektury.

 

Wymogi prawa budowlanego

Należy pamiętać, że obowiązkiem inwestora jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom siłowni zewnętrznej – taki obowiązek nakłada Art. 5 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

 

Norma PN-EN 16630:2015-06

Każda siłownia zewnętrzna musi spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa urządzeń fitness, które określa norma PN-EN 16630:2015-06. Norma dla siłowni plenerowych została opublikowana w 2015 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny i określa wymagania zarówno produkcji i instalacji, jak i kontroli i konserwacji sprzętu outdoor fitness zainstalowanego na stałe.

 

Certyfikat  na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06

Certyfikat stanowi  potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę. Producenci mogą się nim posługiwać zarówno wśród klientów jak również  jednostek administracyjnych.  Nasz jednostka jest w stanie zidentyfikować  występujące niezgodności, co pozwala Producentom zadbać o lepszą jakość wyrobu. 

 


 

Ważne! Jesteśmy jednostką posiadającą akredytację PCA (nr AC 184) 
m.in. w zakresie certyfikacji wyposażenia siłowni plenerowych.

 

Certyfikaty akredytowane wydajemy wyłącznie na normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji. Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby AC 184 - Link do PCA.