1.jpg

 

SIŁOWNIE I FITNESS

„Każdy powie – sport to zdrowie”, dopóki nie dozna kontuzji. Ćwiczenia mogą być przyczyną wielu urazów, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo urządzeń treningowych. W profesjonalnie wyposażonej siłowni wewnętrznej, jak również zewnętrznej muszą znaleźć się sprawdzone przyrządy, których prawidłowe użytkowanie nie doprowadzi do kontuzji. Certyfikat ECJiP zapewnia takie bezpieczeństwo.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

PN-EN ISO 20957-1:2014-02E Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - do treningu siłowego.

PN-EN 957-4:2007+A1:2010 Stacjonarny sprzęt treningowy - ławy do ćwiczeń siłowych.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

 


2.jpg
- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane