1

 

Certyfikat wolne od antybiotyków

 

WOLNE OD ANTYBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI to autorski program certyfikacji Europejskiego Centrum Jakości potwierdzający, że dany produkt jest wolny od antybiotyków.


Program WOLNE OD ANTYBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI potwierdza brak ANTYBIOTYKÓW w wytwarzanych produktach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę ECJIP. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat pozwalający na oznaczanie produktów jako wolnych od ANTYBIOTYKÓW. Warunkiem uczestnictwa w programie jest oświadczenie przez Producenta o niestosowaniu w sposób niedozwolony antybiotyków w całym cyklu wytwarzania produktu.

 

Producent musi mieć wdrożony system jakości, który gwarantuje brak stosowania antybiotyków w wytwarzanych produktach. Obecnie przepisy prawne zezwalają na zamieszczania deklaracji na wszystkich opakowaniach zatwierdzonych produktów, w działaniach marketingowych i na stronach internetowych, że dany produkt jest wolny od ANTYBIOTYKÓW. 


Wymagania specjalnego oznakowania nie mają zastosowania do produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w hodowli lub leczeniu zwierząt były używane antybiotyki. Wyjątkiem obowiązujących przepisów prawa jest stosowanie substancji, które nie przyczyniają się do lekoopornoości jak np. kokcydiostatyki.

 

Certyfikat Jakości Wole od ANTYBIOTYKÓW opiera się na przepisach UE (Zgodnie z prawem nie zezwala się na stosowanie antybiotyków w celu przyspieszenia wzrostu masy u zwierząt. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 zakazuje stosowania i wycofuje antybiotyki stymulujące wzrost.”) najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO, przepisach prawa żywnościowego oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach.

 

Proces certyfikacji obejmuje cały łańcuch produkcji. Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie były używane antybiotyki i finalny produkt jest od nich wolny. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

 

W dobie zdrowej żywności temat antybiotyków jest najczęściej poruszanym  w zakresie walki z naturalną obronnością organizmu. Wysoka jakość żywności staje się coraz ważniejsza także dla konsumentów. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez organizację Marine Stewardship Council, z których wynika, że ponad połowa badanych ufa markom z certyfikatem bardziej, niż nieoznakowanym. Niezależne certyfikaty czy rekomendacje wydane przez instytucje zajmujące się ochroną zdrowia - uchodzą wśród konsumentów za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł, świadczących o jakości produktów.

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

  • Program WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację żywność jest wolna od antybiotyków. Nowy certyfikat ma pomoc konsumentom wybierać produkty, które nie przyczyniają się do lekooporności, która stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego.
  • Umieszczony na produkcie znak WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
  •  Firmy z certyfikatem WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
  • Program certyfikacji WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

WOLNE OD ANTBIOTYKÓW - CERTYFIKAT JAKOŚCI

Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Wolne od Antybiotykow

  word  Wniosek Wolne od Antybiotykow

  pdf  Wniosek Wolne od Antybiotykow