naglowek

 

AKREDYTACJA PCA

 

      Uzyskane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji akredytacje potwierdzają wysokie kompetencje naszego personelu, co znacząco przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług. Jako jednostka certyfikująca i inspekcyjna podlegamy stałym audytom Polskiego Centrum Akredytacji, dzięki czemu mogą być Państwo pewni, że powierzone nam wyroby spoczywają we właściwych rękach. Zależy nam na potwierdzaniu naszych kompetencji, dlatego systematycznie poszerzamy zakres naszych akredytacji.

 

Obecnie posiadamy już dwie akredytacje. Daje nam to szeroki zakres sprawdzonych usług, które możemy Państwu oferować.

 

AC184

     

      Efektem naszych prac związanych z Programem Certyfikacji Wyrobów jest uzyskanie przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji akredytacji nr AC 184 . Polskie Centrum Akredytacji (PCA), jedyna w Polsce uprawniona instytucja do przyznawania akredytacji, doceniło nasz trud włożony w dostosowanie naszej jednostki do wymaganych standardów. Przyznanie akredytacji przez PCA stanowi informację dla producentów i odbiorców, że ECJIP spełnia wysokie standardy kadrowe (kompetencje personelu) i proceduralne, a certyfikaty przez nas wydane są zgodne z normami oraz uznawane w całej Unii Europejskiej.

 

      Departament Certyfikacji Wyrobów powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku producentów i importerów urządzeń na place zabaw, nawierzchni sportowych, mebli szkolnych, biurowych, mieszkaniowych, urządzeń fitness, sprzętu sportowego, skateparków, boisk przenośnych oraz trybun. Nasz dział opiera swą działalność o wymagania niezwykle restrykcyjnych norm:

- PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

- PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów


co zostało potwierdzone certyfikatem akredytacji nr AC 184 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

   
  • certyfikatAC184

 

      Jesteśmy Firmą najczęściej wybieraną przez największych producentów urządzeń przeznaczonych na place zabaw, nawierzchni amortyzujących upadek, mebli szkolnych, biurowych, mieszkaniowych, wyrobów fitness, sprzętu sportowego oraz trybun, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby procesy certyfikacji były przeprowadzane na coraz wyższym poziomie jakościowym, oraz dążymy do tego, aby dzięki naszym procedurom i programom certyfikacyjnym certyfikaty były przyznawane jedynie za wyroby bezpieczne oraz zgodne z wymaganiami odpowiednich dla nich norm.

 

Zasady działania jednostki certyfikującej
Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. przyznaje akredytowane certyfikaty wyłącznie wg akredytowanego programu certyfikacyjnego uwzględnionego w Zakresie Akredytacji PCA nr AC 184 (zakres można pobrać poniżej i na stronie PCA).

 

Programy certyfikacji
Europejskie Centrum Jakości i Promocji udostępnia informację o programach certyfikacji, w tym procedurach oceny, zasadach i procedurach udzielenia, utrzymywania, rozszerzenia lub ograniczania zakresu, zawieszenia, cofania lub odmowy certyfikacji. Jeżeli chcesz uzyskać informację o programach certyfikacji, w tym procedurach oceny, zasadach i procedurach udzielenia, utrzymywania, rozszerzenia lub ograniczania zakresu, zawieszenia, cofania lub odmowy certyfikacji kliknij w link poniżej.


Kompetencje specjalistów ds. certyfikacji
Nasi specjaliści uprawnieni do przeprowadzania procesów certyfikacji, są zobligowani do podnoszenia swoich uprawnień/kwalifikacji przez ciągłe uczestnictwo w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i prowadzonych przez inne instytucje.

 

Skargi – certyfikacja wyrobów
Skargi do przeprowadzonych procesów certyfikacji można składać zgodnie z procedurami firmy.

 

  pliki do pobrania

  Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby AC 184 - Link do PCA

 

 

AK035

 

      Z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2020 roku uzyskaliśmy akredytację PCA nr AK 035 jako jednostka inspekcyjna. Dzięki temu nasz firma posiada uprawnienia do przeprowadzania akredytowanych inspekcji oraz w związku z tym może wydawać sprawozdania z inspekcji opatrzonych znakiem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Przede wszystkim jednak oznacza to potwierdzone kompetencje zespołu ECJiP, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie inspekcji w naszej firmie. Nowy zakres akredytacji, pozwala nam realizować między innymi:


• PRZEGLĄDY OKRESOWE placów zabaw i nawierzchni, determinowane przez wymagania normy PN-EN 1176-7
• INSPEKCJE wynikające z przepisów prawa budowlanego np. kontrola roczna placu zabaw
• KONTROLE POMONTAŻOWE nowo-wybudowanych oraz modernizowanych placów zabaw, siłowni plenerowych, nawierzchni i urządzeń sportowych
• KONTROLE WTO - kontrole warunków techniczno-organizacyjnych zakładu produkcyjnego
• OCENA PROJEKTÓW I INSPEKCJE CAŁYCH OBIEKTÓW np. kompleksów placów zabaw
• INSPEKCJE OBIEKTÓW np. kompleksów sportowo-rekreacyjnych

 

ECJiP jako jednostka inspekcyjna spełnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję


co potwierdza certyfikat akredytacji nr AK035, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

   
  • certyfikatAK035

Jesteśmy jedną z pierwszych akredytowanych przez PCA jednostek inspekcyjnych w Polsce, które w powyższym zakresie otrzymała akredytację typu A, który oznacza najwyższy stopień bezstronności akredytowanych działań.

 

Zasady działania jednostki inspekcyjnej
Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. przeprowadza akredytowane inspekcje wyłącznie wg akredytowanego programu inspekcji uwzględnionego w Zakresie Akredytacji PCA nr AK 035 (zakres można pobrać poniżej i na stronie PCA).

 

Program inspekcji
Europejskie Centrum Jakości i Promocji udostępnia informację o programie inspekcji. Jeżeli chcesz uzyskać informację o rodzajach, dziedzinach, metodach i procedurach inspekcji kliknij w link poniżej.

 

Kompetencje Inspektorów
Nasi specjaliści uprawnieni do przeprowadzania inspekcji, są zobligowani do podnoszenia swoich uprawnień/kwalifikacji przez ciągłe uczestnictwo w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i prowadzonych przez inne instytucje.

 

Skargi - inspekcje
Skargi do przeprowadzonych inspekcji można składać zgodnie z procedurami firmy.

 

  pliki do pobrania

  Zakres akredytacji jednostki inspekcyjnej AK 035 - Link do PCA