1

 Place zabaw - akredytacja pca


Priorytetem każdego rodzica jest bezpieczeństwo własnego dziecka. ECJiP wychodzi rodzicom naprzeciw poprzez ocenę zgodności wyrobów na podstawie nowo utworzonej europejskiej normy PN-EN ISO/IEC 17065. Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na placach zabaw poprzez szczegółowe badania urządzeń przeznaczonych do zabawy i rozwoju psychofizycznego. Aby uzyskać certyfikat, producenci wyrobów mają obowiązek spełniać restrykcyjne wymagania europejskich norm. Uzyskanie certyfikatu w ECJiP stanowi gwarancję wykonania bezpiecznych urządzeń przeznaczonych na miejsca zabaw dla najmłodszych.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013
PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-2:2009
PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-2:2017-12
PN-EN 1176-2+AC:2020-01

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-3:2009
PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-3:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
PN-EN 1176-4:2009
PN-EN 1176-4:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-4:2017-12
PN-EN 1176-4+AC:2019-03

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
PN-EN 1176-5:2009
PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-5:2020-03

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-6:2009
PN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-6:2017-12
PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-7:2020-09

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy.
PN-EN 1176-10:2009
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.
PN-EN 1176-11:2014-11

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.
PN-EN 1177:2009
PN-EN 1177+AC:2019-04


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:


- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
- weryfikacja dokumentacji,
- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym,
- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń,
- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu,
- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę,
- wzrost zaufania klientów do wyrobu,
- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane.

 

2

Certyfikaty akredytowane wydajemy wyłącznie na normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji. Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby AC 184 - Link do PCA.