Ifs logistics | ifs logistics 2.2


ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemu Zarządzania IFS od ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu IFS LOGISTICS po pomyślnym wdrożeniu systemu w organizacji. Certyfikat IFS LOGISTICS stanowi obiektywne potwierdzenie, że organizacja prowadzi działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej i przechowywanej żywności. Firmy posiadające certyfikat IFS LOGISTICS zyskują możliwość redukcji kosztów, ponieważ ograniczeniu ulegną czas oraz środki konieczne do zweryfikowania dostawców i zwroty produktów.

ifs logistics

 

Co to jest IFS LOGISTICS?


IFS LOGISTICS to międzynarodowa norma określająca wymagania dla transportu i magazynowania, dotycząca firm zajmujących się przewozem, pakowaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów spożywczych i niespożywczych.

Celem systemu zarządzania IFS Logistics jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności produktów przez audytowanie całego łańcucha.

Standard IFS Logistics zawiera m.in.:

• wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem, analizy HACCP, procedur i dokumentacji
• odpowiedzialność wyższego kierownictwa
• zarządzanie zasobami
• realizacja usług
• pomiary, analizy, doskonalenie
• kontrole zewnętrzne/ ochrona produktu

 

 

linia

Co to jest IFS LOGISTICS 2.2?


IFS LOGISTICS 2.2 to zaktualizowana wersja standardu IFS LOGISTICS, która obowiązuje od 1 czerwca 2018.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez IFS Logistics 2.2 obejmują:

• wprowadzenie możliwości przeprowadzania audytów niezapowiedzianych,
• wymaganie nadzoru nad zafałszowaniem żywności,
• wprowadzenie korekt,
• wprowadzenie zapisów o nowym Programie Integralności.

 

 

linia

Dla kogo IFS LOGISTICS?


Certyfikacja według standardu IFS Logistics jest skierowana do podmiotów z branży logistycznej, mających do czynienia z żywnością i produktami nieżywnościowymi, a w szczególności:

• Firm transportowych
• Firm opakowaniowych
• Firm magazynowych
• Firm dystrybucyjnych

Certyfikację Systemu IFS Logistics można przeprowadzić niezależnie od wykorzystywanych środków transportu, szczególnych warunków magazynowania oraz obowiązujących zasad pakowania.

 

 

linia

Jak uzyskać certyfikat ?

 

Wdrożenie IFS LOGISTICS


Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie systemu IFS LOGISTICS w organizacji. W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy. Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Wdrożenie IFS - Warto wiedzieć!

Gdy firma posiada prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system HACCP i system ISO 9001, wdrożenie systemu IFS również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych w IFS jest zaczerpniętych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu ISO 9001 na zgodność z standardem IFS i uzupełnić brakujące elementy.

------

Etapy certyfikacji

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji IFS LOGISTICS
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS LOGISTICS

 

 linia

Korzyści


Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną i rentowność
Zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest priorytetem
Zwiększenie konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o bezpiecznych wyrobach i wysokiej jakości usługach
Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku
Spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności - międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie
• Zwiększenie możliwości firmy na rynkach międzynarodowych
• Zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy

 

Ważne!
Certyfikat IFS LOGISTICS jest szczególnie przydatny firmom dostarczającym produkty do sieci handlowych!

 

ifs logistics

Certyfikat IFS Logistics | IFS Logistics | IFS| System Zarządzania IFS | Bezpieczeństwo Żywności | ifs logistics standard |ifs broker | ifs food | ifs logistics 2.2 standard |ifs standard | Zarządzania łańcuchem dostaw | Aktualizacja standardu IFS Logistics v 2.2.