CERTYFIKAT ISO 45001:2018

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 od 2018 roku. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu ISO 45001 po pomyślnym wdrożeniu systemu w organizacji. Certyfikat ISO 45001 stanowi obiektywne potwierdzenie spełniania wymagań prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zasad BHP) w przedsiębiorstwie. Firmy posiadające certyfikat ISO 45001 zyskują możliwość redukcji kosztów ubezpieczeń..

Certyfikat iso 45001

 

Co to jest ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ISO 45001 ma zastosowanie do ryzyk związanych z obszarem BHP, które są pod stałym nadzorem organizacji.

 

Nowa norma ISO 45001 dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obowiązuje od 12 marca 2018 roku. Głównym założeniem przy opracowaniu normy ISO 45001 była pełna integracja z innymi normami ISO (ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015)

 

Przejście na normę 45001

Norma ISO 45001:2018 zastąpiła standardy BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001. Norma OHSAS 18001 została wycofana, a organizacje posiadające systemy zgodne z OHSAS mają 3 lata na dostosowanie ich do wymagań ISO 45001.

 

Dla kogo norma ISO 45001?

Do certyfikacji na zgodność z ISO 45001 może przystąpić każda organizacja.
Normę tą mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

Norma ISO 45001 jest obligatoryjna w przypadku organizacji już posiadających certyfikat PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Odnosi się ona do ryzyka związanego z BHP, uwzględniając czynniki takie, jak kontekst, w którym działa dane przedsiębiorstwo, a także potrzeby i oczekiwania pracowników oraz pozostałych zainteresowanych stron w zakresie bezpieczeństwa pracy. Norma może zostać wprowadzona w całości lub częściowo do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP.

 

Jak uzyskać certyfikat?

Wdrożenie ISO 45001

Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie ISO 45001 w organizacji. W przypadku braku wdrożonego systemu, Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy.

Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikacyjną taką jak Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

 

Etapy certyfikacji

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji ISO 45001 ISO 45001
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 45001

Podczas 3 letniego okresu trwania ważności certyfikatu odbywają się coroczne audity nadzorujące, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 45001.

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu ISO

Spełnienie wymagań tej normy pozwala na skuteczne rozpoznanie, zredukowanie oraz zarządzanie tak zwanym ryzykiem operacyjnym. Wdrożenie systemu zarządzania BHP w bezpośredni sposób prowadzi do osiągnięcia rzeczywistych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa, który się na to zdecyduje.

System ISO 45001 skutecznie wdrożony w organizacji zmniejsza bowiem liczbę wypadków w miejscu pracy, co ma korzystny wpływ na koszty pracy oraz, dzięki redukcji przestojów, poprawia efektywność realizacji poszczególnych procesów, ze względu na obecność pracowników w pracy.

 

Ważne!

Certyfikat ISO 45001 zapewnia możliwość redukcji kosztów ubezpieczeń

System iso 45001