Ifs food | ifs food 6.1

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemu Zarządzania IFS od ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu IFS FOOD po pomyślnym wdrożeniu systemu w organizacji. Certyfikat IFS FOOD stanowi obiektywne potwierdzenie, że organizacja prowadzi działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Certyfikat IFS Food jest coraz częściej warunkiem kwalifikowania dostawców przez sieci handlowe.

ifs food 1

Co to jest IFS FOOD?

 

IFS Food (International Food Standard) jest międzynarodowy standardem, zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności uznany przez GFSI (Global Food Safety Initiative). Odnosi się do wszystkich etapów przetwórstwa spożywczego z wyłączeniem produkcji pierwotnej.

Założeniem IFS jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.

Do podstawowych celów Międzynarodowego Standardu Żywności IFS należą:

– Stworzenie wspólnego standardu o jednolitym systemie oceny,
– Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
– Obniżenie kosztów i oszczędność czasu zarówno dostawców jak i Handlowców Detalicznych i Hurtowych.

Standard IFS Food opracowano w celu ochrony marek produktów spożywczych.
Ważnym elementem IFS Food jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym.

 

 

linia

Co to jest IFS FOOD 6.1?

 

Międzynarodowy Komitet Techniczny IFS opublikował w listopadzie 2017 roku zmodyfikowaną wersję programu IFS Food 6, która zawiera dodatkowe wymagania.

Zmodyfikowana wersja weszła w życie od dnia 1 czerwca 2018 r.

Wersja IFS FOOD 6.1 obejmuję wersję programu IFS Food z kwietnia 2014 r oraz dodatek do nowego rozdziału 4.20.02 „Zarządzanie alergenami” 4.21 „Zafałszowania żywności”.
Najważniejsze zmiany objęły:

 

Zarządzanie alergenami:

punkt 4.20.2 wprowadza wymaganie weryfikacji wdrożonych środków nadzoru nad skażeniem krzyżowym.

 

Fałszowanie żywności:

punkt 4.21.1 wprowadza wymaganie przeprowadzenia udokumentowanej oceny narażenia dla wszystkich surowców, składników i opakowań oraz procesów podzlecanych pod kątem możliwości zafałszowania (zastąpienia składnika, celowego błędnego etykietowania, podróbki, zmniejszenia zawartości),

punkt 4.21.2 dotyczy wymagania wdrożenia planu zapobiegania ryzyku fałszowania żywności (plan bazuje na przeprowadzonej ocenie stopnia narażenia i powinien kontrolować zidentyfikowane ryzyka),

punkt 4.21.3 wprowadza obowiązek przeprowadzenia przeglądu oceny narażenia minimum raz w roku oraz w sytuacjach zwiększonego narażenia na zafałszowanie żywności. (Wymagania dotyczące kontroli i monitoringu wymienione w planie zapobiegania fałszowaniu żywności powinny być przeglądane, gdy zaistnieje taka potrzeba.)

 

 

linia

Zapowiedzi IFS Food 7


Następnym krokiem w rozwoju standardu IFS Food będzie wersja 7, która ma wprowadzić:

• zwiększoną koncentrację wymagań na procesie i produkcie,
• zwiększoną koncentrację na zarządzaniu dostawcami,
• zmiany wynikające z nowej wersji Codex Alimentarius
• zaostrzenie wymagań dotyczących opakowań,
• nowe narzędzie kalkulacji,
• usunięcie kategorii produktów łączonych (7),
• usunięcie kategorii produktów jaj (3) i pet food (11) w procesie zatwierdzania auditorów,
• połączenie zakresów technicznych A i B,
• nową definicję ocen A, B, C, D, Major, KO.

 

 

linia

Dla kogo IFS FOOD?

 

Certyfikacja według standardu IFS Food jest skierowana do producentów żywności ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych dostarczających żywność do sieci handlowych pod własną marką jak:

• Supermarkety
• Hipermarkety
• Dyskonty


Standard IFS Food można zastosować do wszystkich etapów produkcji wyrobu spożywczego, od producenta, przez proces przetwarzania, po pakowanie.

 

 

linia

Jak uzyskać certyfikat?

 

Wdrożenie IFS FOOD
Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie systemu IFS FOOD w organizacji. W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy. Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Wdrożenie IFS - Warto wiedzieć!
Gdy firma posiada prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system HACCP i system ISO 9001, wdrożenie systemu IFS również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych w IFS jest zaczerpniętych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu ISO 9001 na zgodność z standardem IFS i uzupełnić brakujące elementy.

------

Etapy certyfikacji

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji IFS FOOD
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS FOOD

 

 

linia

Korzyści

 

Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną i rentowność
• Zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest priorytetem
Zwiększenie konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o bezpiecznych wyrobach i wysokiej jakości usługach
Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku
Spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności - międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie
Zwiększenie możliwości firmy na rynkach międzynarodowych - Standard IFS Food jest uznawany przez GFSI (Global Food Safety Initiative), co gwarantuje jego rozpoznawalność i uznawanie na całym świecie.
Zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy

 

Ważne!
Certyfikat IFS FOOD jest szczególnie przydatny firmom dostarczającym produkty do sieci handlowych!

ifs food

Certyfikat IFS Food 6.1 | Certyfikat IFS Food | IFS Food | IFS Food 6.1 | System Zarządzania IFS | Bezpieczeństwo Żywności | ifs food standard |ifs broker | ifs food | ifs food 6.1 | ifs logistics 2.2 standard |ifs standard | Zarządzania łańcuchem dostaw | Aktualizacja standardu IFS Logistics v 2.2.