iso 22000

 

PN-EN ISO 22000:2018-08 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

 

1. Czym jest norma ISO 22000

Jest to międzynarodowa norma, która określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Łączy w sobie system HACCP (system zapewniający uzyskiwanie bezpiecznej żywności) i Dobrych Praktyk (produkcyjnych, dystrybucyjnych, higienicznych itp.).

2. Dla kogo ISO 22000

Nasza norma skierowana jest głównie do branży rolno-spożywczej, producentów żywności, hurtowników i dystrybutorów produktów spożywczych, do restauracji oraz hoteli. Do grona zainteresowanych wdrożeniem powyższej normy należą również: producenci opakowań, urządzeń i maszyn, firmy zajmujące się transportem i magazynowaniem żywności. Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2018-08 niesie ze sobą wiele korzyści takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa żywności, wzrost efektywności produkcji, podwyższenie jakości wyrobów, zwiększenie konkurencyjności i poszerzenie rynku zbytu. Posiadanie Certyfikatu ISO 22000:2018-08, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

3. Certyfiakcja normy ISO 22000

Wdrożenie ISO 22000:2018-08 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,
• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,
• audyt sprawdzający,
• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja

Certyfikacja ISO 22000:2018-08 odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,
• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,
• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,
• wydanie raportu,
• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat ISO 22000:2018-08 wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

 

iso 22000