1

 

URZĄDZENIA SPORTOWE

 

Świadomy konsument, przy wyborze urządzeń sportowych, kierują się przede wszystkim bezpieczeństwem, wysoką jakością oraz niezawodnością sprzętu. Kadra ECJiP dba o spełnienie restrykcyjnych standardów narzuconych przez europejskie normy. Uzyskanie certyfikatu w ECJiP stanowi potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednią normą, a zatem gwarantuje jakość urządzenia.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

- PN-EN 749:200+Ap1:2013 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


- PN-EN 913:2008 Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


- PN-EN 916:2005 Sprzęt gimnastyczny. Skrzynie do skoków. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


- PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 1271:2015 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 1509:2008 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do badmintona. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do tenisa. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 12196:2005 Sprzęt gimnastyczny. Konie i kozły. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 12197:2000 Sprzęt gimnastyczny. Drążki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 12346:2001 Sprzęt gimnastyczny. Drabinki przyścienne, drabinki kratowe. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 12432:2001 Sprzęt gimnastyczny. Równoważnie. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-N-97062:1996 Sprzęt gimnastyczny. Liny do wspinania.


- PN-N-97063:1996 Sprzęt gimnastyczny. Ławki gimnastyczne.


- PN-EN 12655:2001 Sprzęt gimnastyczny - Kółka - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.


- PN-EN 914:2008 Sprzęt gimnastyczny - Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe - Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa.


- PN-EN ISO 20957-1:2014-02E Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


- PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - do treningu siłowego.


- PN-EN 957-4:2007+A1:2010 Stacjonarny sprzęt treningowy - ławy do ćwiczeń siłowych.


- PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


- PN-EN 15312+A1:2010 Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań.


- PN-EN 14974:2006 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań..


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

 

2

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane