DOBROSTAN ZWIERZĄT

ISO/TS 34700

 

Hodowcy, przewoźnicy, przetwórcy lub sprzedawcy mięsa oraz produktów odzwierzęcych, mają fundamentalny obowiązek zapewnić właściwy poziom dobrostanu zwierząt na każdym etapie produkcji. W różnych fazach procesu spotkasz się z różnorodnymi wymaganiami i normami dotyczącymi dobrostanu.

 

Zapewnienie zwierzętom zdrowia, komfortu i brak cierpienia stanowi filar dobrostanu zwierząt. Obecnie coraz większa liczba konsumentów zwraca uwagę na podejście firm w branżach mięsnej, mleczarskiej oraz drobiarskiej w kwestii etycznych zasad traktowania zwierząt.

 

W jaki sposób Twoja firma może wdrożyć dobre praktyki dotyczące dobrostanu zwierząt, jednocześnie informując klientów o podejmowanych wysiłkach?

 

 

Jakie narzędzia mogą przyczynić się do dobrostanu zwierząt?

 

Uznaje się, że dobrostan zwierząt jest zapewniony jeśli zwierzęta są zdrowe, dobrze się czują oraz nie cierpią. Warunki te noszą nazwę „pięciu wolności” i zawarte są w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt.

 

Do warunków „Pięć wolności” zalicza się między innymi:

 

1. Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile.

2. Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku.

3. Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.

4. Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku.

5. Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.

 

Audyty weryfikacji w zakresie dobrostanu prowadzone są na zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi, udokumentowanym planem bezpieczeństwa biologicznego oraz normą ISO/TS 34700:2016.

 

Ocena weryfikacji na zgodność ze standardem w zakresie dobrostanu ma na celu przedstawienie dowodów na spełnienie wymagań w zakresie dobrostanu i bioasekuracji ,co jest często wymogiem we współpracy z odbiorcami produkowanych wyrobów oraz zgodne z kierunkiem wytyczonym przez Komisję Europejską w tym zakresie. Sam fakt przystąpienia do weryfikacji w zakresie dobrostanu zwierząt oraz wynik prawidłowy takiej weryfikacji jest wartością dodaną do kierunku działalności wielu firm z zakresu przetwórstwa mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest zgodny z ogólnym trendem w tym zakresie i jest dowodem realizacji założeń polityki danego przedsiębiorstwa.

 

 

Czym jest ocena programu dobrostanu zwierząt w ramach standardu weryfikacji, zgodnego z wymaganiami normy ISO/TS 34700:2016 zarządzanie dobrostanem zwierząt?

 

Jednym z Przewodnich dokumentów w obszarze oceny programu dobrostanu zwierząt jest norma ISO/ TS 34700:2016. To międzynarodowy standard, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące oceny dobrostanu zwierząt. Jego implementacja umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy i oceny warunków, w jakich żyją zwierzęta. Oceniane są aspekty takie jak zachowania, stan zdrowia oraz otoczenie fizyczne i środowiskowe.

 

Programy oparte na normie ISO TS/34700:2016 skupiają się na poprawie dobrostanu zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania, odpowiedniego żywienia, opieki weterynaryjnej oraz minimalizację stresu i cierpienia. W ramach tych programów regularnie przeprowadza się kontrole i oceny, co pozwala na ciągłe monitorowanie stanu zwierząt i podejmowanie niezbędnych korekt.

 

Wprowadzenie ISO TS/34700:2016 w praktykę ochrony zwierząt ma ogromne znaczenie, ponieważ standaryzuje proces oceny dobrostanu zwierząt, co ułatwia porównywanie wyników i opracowywanie strategii dalszych działań na rzecz poprawy ich warunków życia

 

 

Weryfikacja programu dobrostanu zwierząt ISO/TS 34700:2016

 

Proces oceny programu dobrostanu zwierząt rozpoczyna się od przesłania przez klienta formularza zgłoszeniowego. Jednostka dokonuje formalnego przeglądu formularza oraz uzupełnienia danych. Następnie klient otrzymuje ofertę cenową do akceptacji. Kolejnym krokiem jest podpisanie zlecenia wykonania oceny planu dobrostanu zwierząt. Przydzielony audytor o zatwierdzonym kompetencjach przeprowadza ocenę w dogodnym dla zleceniodawcy terminie. Po wykonaniu oceny audytor ma obowiązek sporządzić raport. Przegląd raportu oceny oraz pozostałych udokumentowanych działań korygujących pozwala jednostce na podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu potwierdzającego zgodność z weryfikowanym standardem ISO/TS 34700:2016. Certyfikat jest ważny przez okres trzech lat. W tym czasie regularnie przeprowadzane są audyty nadzoru, mające na celu monitorowanie i utrzymanie wysokich standardów.

 

 

Dla kogo jest przeznaczona certyfikacja ISO/TS 34700:2016?

 

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw, które pragną skutecznie monitorować kluczowych dostawców. Obejmuje to fermy hodowlane, zakłady przetwórstwa mięsa i producentów wyrobów mięsnych, firmy transportowe specjalizujące się w przewozie zwierząt oraz przedsiębiorstwa paszowe.

 

 

Korzyści weryfikacji programu dobrostanu zwierząt na zgodność z normą ISO/TS 34700:2016

 

Przeprowadzenie weryfikacji programu pod kątem zgodności z normą ISO/TS 34700:2016 stanowi kluczowy krok w doskonaleniu standardów dobrostanu zwierząt. Ta analiza pozwala na identyfikację obszarów, w których program może zostać udoskonalony, co za tym idzie, prowadzi do wzrostu jego efektywności. Wdrażając przejrzyste procedury i edukując personel, możesz zagwarantować klientom, że Twoja firma ściśle przestrzega najwyższych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Przesyłając tę informację w sposób jawny i dostępny dla klientów, tworzysz nie tylko zaufanie, ale również dajesz im pewność, że podejmujesz odpowiedzialność za dobrostan zwierząt na każdym kroku produkcji. Działając w oparciu o zasady etyki i szanując życie zwierząt, Twoja firma staje się nie tylko liderem w branży, ale także spełnia oczekiwania coraz bardziej świadomych konsumentów.

 

 

Jak ECJIP może pomóc?

 

ECJiP to jednostka certyfikująca, która aktywnie angażuje się w rozwój dobrostanu zwierząt. Realizujemy szereg projektów, skupiając się na firmach mleczarskich oraz ubojniach, które pragną zapewnić właściwą opiekę nad zwierzętami hodowlanymi. Współpracujemy z doświadczonymi audytorami, którzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę, ale także szeroki zakres umiejętności niezbędnych do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W ramach naszej oferty znajdują się kompleksowe usługi audytu oraz procesu certyfikacji programu dobrostanu zwierząt na zgodność z normą ISO/TS 34700:2016, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

 

ISO/TS 34700