ISO 3834

 

ISO 3834

 

1. W ISO 3834 określono wymagania jakości odpowiednie dla procesów spawania materiałów metalowych. Norma składa się z pięciu części. ISO 3834-1 zawiera kryteria odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 odnosi się do pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3 do wymagań standardowych, z kolei ISO 3834-4 do wymagań podstawowych. Część piąta ISO 3834-5 zawiera dokumenty, których wymagania powinny być spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 i 4 standardu.


2. Dana norma przeznaczona dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Wymagania ujęte w tej normie mogą być adaptowane dla innych procesów spawania. Te wymagania odnoszą się tylko do tych aspektów jakości wyrobów, na które spawanie może wpływać, przy czym nie są one przyporządkowane żadnej określonej grupie wyrobów.


3. Wdrożenie


Wdrożenie ISO 3834 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dla Wyrobów Metalowych,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.

 

ISO 3834