ISO 29990 - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SZKOLENIOWEJ

 

W związku z informacją zamieszczoną na stronie https://www.iso.org/standard/53392.html dotyczącą wygaszenia normy ISO 29990 W 2018 roku, uprzejmie informujemy, że PARP do końca roku 2019r. ustala okres przejściowy dla certyfikatów udzielonych w bieżącym roku, z ważnością certyfikatów przez 3 lata.

 

Certyfikaty ISO 29990:2010 wydawane po 01.01.2020 r. nie będą honorowane jako dokumenty uprawniające przy ubieganiu się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Z dniem 01.01.2020 instytucje rządowe (BUR/PARP/KFS) zalecają certyfikację na zgodność z normą  ISO 9001 zamiast ISO 29990 w ramach zapisów do baz.

 

Zatem zachęcamy do zapoznania z możliwością uzyskania certyfikatu na normę  ISO 9001:2015

Więcej informacji pod: https://www.centrumjakosci.pl/systemy-zarzadzania/pn-en-iso-9001.html

 

szkolenia1

 

ISO 29990 to norma przeznaczona dla organizacji świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne.

Celem normy było stworzenie wymagań, które mają zapewnić wysoką jakość i efektywność kształcenia.
Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 29990 obejmują przede wszystkim:

• wyznaczenie celów i zakresu usług szkoleniowych,
• bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi,
• określenie i udokumentowanie procesów.

Korzyści z wdrożenia ISO 29990:

• możliwość rejestracji swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych PARP,
• możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o świadczenie usług dofinansowanych z funduszy unijnych,
• możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach,
• zwiększenie konkurencyjności,
• zwiększenie efektywności działania organizacji.

Wdrożenie i certyfikacja

Certyfikacja dostawców usług szkoleniowych oraz edukacyjnych zgodnie z ISO 29990 odbywa się na podstawie audytu, którego celem jest zapoznanie się z procedurami firmy oraz oceną zastałej dokumentacji.

W razie potrzeby, nasi specjaliści opracują dokumentację zgodną z wymaganiami normy ISO 29990 oraz przeprowadzą szkolenie. Pozytywne przejście procesu certyfikacji zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu ISO 29990.

Zapewniamy darmową wycenę wdrożenia.

Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!

 

szkolenia2