EKOPROJEKT

Pojęcie „Ekoprojekt” w dużym skrócie oznacza projektowanie produktów związanych z energią, które są przyjazne dla środowiska w całym cyklu ich życia. Ekoprojekt stosowany jest w Unii Europejskiej i określa wymogi maksymalnego zużycia energii oraz innych czynników dla wybranych grup produktów.

ekoprojekt

 

Ekoprojekt czyli efektywność energetyczna produktów  

Ekoprojekt jest to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (zmieniającej dyrektywę ramowa 2005/32/WE), ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dokument ten został opracowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko urządzeń przeznaczonych do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu Niniejsza dyrektywa określa ścisłe normy dotyczące granicznych wartości emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektywy zawierające wymagania poszczególnych grup produktów. Wykaz rozporządzeń, które już obowiązują:

 

• KOMPUTERY I SERWERY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013. 

 

• KOTŁY NA PALIWA STAŁE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 

• KOTŁY WODY GORĄCEJ OPALANE PALIWEM PŁYNNYM LUB GAZOWYM
DYREKTYWA RADY 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

 

• LODÓWKI I SZAFY CHŁODNICZE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r.
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z FUNKCJĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r.
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r.
MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

• ODKURZACZE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

 

• OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ I PODGRZEWACZE WODY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.

 

• OŚWIETLENIE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r.

 

• PIEKARNIKI, PŁYTY GRZEJNE I OKAPY NADKUCHENNE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

 

• POMPY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

 

• PRALKI i PRALKO-SUSZARKI

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2023 z dnia 1 października 2019 r.

 

• PRODUKTY DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA POWIETRZNEGO

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r.

 

• SET-TOP BOKSY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r

 

• SILNIKI ELEKTRYCZNE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1781 z dnia 1 października 2019 r.

 

Certyfikacja Ekoprojekt w praktyce

Jako jednostka certyfikująca staramy się, aby wymagania unijne stawiane produktom przez dyrektywę potocznie nazywaną “ekoprojekt” były klarowne i zrozumiałe dla każdego klienta. Podczas certyfikacji „Ekoprojekt” stawiamy na kompleksowe podejście oraz jasny przekaz dla klienta. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie „Ekoprojektu” dla swoich produktów zapraszamy do kontaktu z nami.