szkolenia

 

SZKOLENIA

 

Zapraszamy Państwa do udziału w oferowanych przez nas szkoleniach!

Zachęcamy do wzięcia udziału w otwartych szkoleniach RODO!

Poniżej korzyści jakie mogą Państwo uzyskać:
- wiedza z obszaru zgodności wyrobów z normami;
- nabycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia kontroli technicznych wyrobów;
- nabycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu produkcji, montażu i nadzoru nad jakością wyrobów;
- możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży;
- wiedza z obszaru ochrony danych osobowych;
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe.

Prowadzimy szkolenia otwarte, w różnych lokalizacjach.
Śledzimy rynek oraz słuchamy naszych klientów, analizując ich potrzeby i oczekiwania. Chcemy wychodzić na przeciw ich wymaganiom wprowadzając nowe tematy szkoleń.

W trakcie szkoleń, prezentujemy przykłady, odnosząc się do rzeczywistych sytuacji, z którymi zetknęliśmy się podczas wieloletniej współpracy z klientami z różnych branż i organizacji o zróżnicowanych profilach działalności.
Podczas szkoleń, skłaniamy słuchaczy do aktywności, udziału w dyskusjach, dzielenia się doświadczeniem. Odpowiadamy na pytania.

Naszym celem jest satysfakcja uczestników szkoleń oraz dbałość o to, aby zainwestowany w szkolenie czas i pieniądze przynosiły im realne i mierzalne korzyści.