SZKOLENIA OTWARTE
INSPEKTOR PLACU ZABAW | PN-EN 1176

 

Często osoby kontrolujące plac zabaw, ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i sprzętu, nie są w stanie zweryfikować czy znajdujące się na nim urządzenia zabawowe działają prawidłowo i nadają się do dalszego użytku. Szkolenie otwarte na inspektora, pozwala na odpowiednie przygotowanie osoby do pełnienia nadzoru nad placem zabaw.

szkolenia otwarte 1

 

 

Dla kogo?

 

 

Aby powstał zgodny plac zabaw, potrzebna jest praca wielu osób z potężną wiedzą odnośnie prawa budowlanego oraz norm dotyczących placów zabaw. Od etapu projektowania aż po kontrole okresowe urządzeń należy spełniać wymagania norm PN-EN 1176. W wielu przypadkach podczas nowo powstającego placu zabaw już inwestor i projektant posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć błędy i domagać się ich naprawy jeszcze przed dokonaniem odbioru placu zabaw. Podobnie w przypadku istniejących obiektów osoby, które są odpowiedzialne za kontrolę placów zabaw w większości przypadków nie są w stanie ich poprawnie przeprowadzić ze względu na brak znajomości norm PN-EN 1176. Osoby kontrolujące place często jedynie za pomocą miarki sprawdzają urządzenia (o ile je sprawdzają). Urzędnicy natomiast zasłaniając się brakiem możliwości sprawdzenia wiedzy jednostki oceniającej zgodność wybierają najtańsze oferty, co finalnie kończy się „brakiem nadzoru”. Treść jaka zostanie przedstawiona na szkoleniu skupia się mocno na praktycznym przyswojeniu wymagań norm dotyczących placów zabaw.

Szkolenie na Inspektora Placu Zabaw jest skierowane do osób, które mają kontakt w pracy z urządzeniami zabawowymi/placami zabaw:

• Właściciele/Administratorzy/Zarządy Placów Zabaw
• Urzędnicy Jednostek Publicznych odpowiedzialni za utrzymanie placów zabaw
• Instytucje nadzorujących place zabaw: Inspekcji Handlowej, Urzędów Nadzoru Budowlanego
• Kierownictwo Szkół i Przedszkoli
• Projektanci Urządzeń Placów Zabaw
• Producenci Urządzeń Placów Zabaw
• Inwestorzy obiektów Małej Architektury
• Straż miejska

 

linia

 

 

Plan szkolenia

 

 

Proponujemy Państwu w zależności od potrzeb szkolenia 1-dniowe lub 2-dniowe (dla inspektorów placów zabaw). W trakcie szkolenia są przewidziane przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

I dzień – część teoretyczna (8 godzin). Pierwszy dzień szkolenia polega na rozszerzeniu wiedzy uczestników odnośnie wymagań rodziny norm PN-EN 1176 oraz uczuleniu na pewne kwestie jak np. zakleszczenia, zmiażdżenia, urządzenia służące do badań.

• Place zabaw w ujęciu prawnym
• Prawidłowa identyfikacja urządzeń i obiektu
• Wytyczne materiałów stosowanych do produkcji urządzeń
• Urządzenia łatwo i trudnodostępne – wymogi
• Zakleszczenia – czym są i jak ich unikać?
• Jak prawidłowo określić wysokość swobodnego upadku?
• Przestrzeń minimalna urządzeń
• Wymagania poszczególnych typów urządzeń zabawowych
• Organizacja dokumentów zgodnie z PN-EN 1176
• Jak powinna wyglądać kontrola placu zabaw?

Dodatkowo w celu lepszego przyswojenia wiedzy podczas szkolenia są przewidziane kilkuminutowe filmy, zadania grupowe oraz indywidualne.

--------------

II dzień (w przypadku szkoleń na inspektora) – część praktyczna (8 godzin). Ćwiczenia praktyczne - ocena placu zabaw przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

• Omówienie sprzętu do badań
• Weryfikacja urządzeń placu zabaw z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
• Sporządzenie przykładowego sprawozdania z inspekcji
• Egzamin teoretyczno-praktyczny

- Test teoretyczny składa się z pytań zamkniętych i otwartych
- Test praktyczny polega na weryfikacji przydzielonej partii urządzeń zabawowych na zgodność z normami PN-EN 1176

 

 

linia

 

 

Program szkolenia

 

 

Szkolenie otwarte na inspektora placu zabaw jest przeprowadzane zgodnie z programem szkoleń zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Certyfikacji Pawła Przesmyckiego.

 

Ważne! Uprawnienia Inspektora Placu Zabaw wydawane są bezterminowo pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów teoretyczno-praktycznych w latach następnych

 

 

linia

 

 

Harmonogram szkoleń 2023

 

 

Harmonogram szkoleń otwartych 2023

Temat szkolenia

Termin i miejsce

Typ szkolenia

Inspektor Placu Zabaw.
Wymagania norm PN-EN 1176 (2 dni)
20.06-21.06.2023

Warszawa

szkolenie teoretyczno-praktyczne
Place Zabaw.
Wymagania norm PN-EN 1176 (1 dzień)

20.06.2023

Warszawa

szkolenie teoretyczne
Inspektor Siłowni Plenerowych.
Wymagania normy PN-EN 16630 (2 dni)

18 -19.07.2023

Warszawa

szkolenie teoretyczno-praktyczne
Siłownie Plenerowe.
Wymagania normy PN-EN 16630 (1 dzień)

18.07.2023

Warszawa

szkolenie teoretyczne

 

 

linia

 

 

Prowadzący

 Przemyslaw Dabrowski

Pawel Przesmycki

 

 

linia

 

 

Cennik

 

 

Cennik szkoleń otwartych 2023

Temat szkolenia

Rodzaj szkolenia

Cena

Wymagania norm PN-EN 1176

Otwarte

(1 dzień)

1250 zł

Inspektor placu zabaw. Place Zabaw.

Wymagania norm PN-EN 1176

Otwarte

(2 dni)

2000 zł

Wymagania normy PN-EN 16630

Otwarte

(1 dzień)

1250 zł

Inspektor siłowni plenerowych. Siłownie plenerowe.

Wymagania normy PN-EN 16630

Otwarte

(2 dni)

2000 zł

 

 

linia

 

 

Korzyści ze szkolenia

 

 

- nabycie wiedzy z obszaru zgodności wyrobów z normami PN-EN 1176
- nabycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia kontroli placów zabaw
- nabycie umiejętności prawidłowego posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do kontroli placów zabaw
- możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży;
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe
-------

W trakcie szkoleń, prezentujemy przykłady, odnosząc się do rzeczywistych sytuacji, z którymi zetknęliśmy się podczas wieloletniej współpracy z klientami z branży i organizacji o zróżnicowanych profilach działalności.
-------
Podczas szkoleń, skłaniamy słuchaczy do aktywności, udziału w dyskusjach, dzielenia się doświadczeniem. Odpowiadamy na pytania.

-------

Naszym celem jest satysfakcja uczestników szkoleń oraz dbałość o to, aby zainwestowany w szkolenie czas i pieniądze przynosiły im realne i mierzalne korzyści.

 

 linia

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

  word  KARTA ZGŁOSZENIOWA szkolenia otwarte

  pdf  KARTA ZGŁOSZENIOWA szkolenia otwarte

  pdf  REGULAMIN szkolenia otwarte

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w otwartych szkoleniach!

 

szkolenia otwarte 2

Szkolenie otwarte place zabaw | Inspektor placu zabaw | kontroler placu zabaw | kontrola techniczna placu zabaw | certyfikat inspektora placu zabaw | administrator placu zabaw| producent placów zabaw| plac zabaw warunki techniczne | przegląd placu zabaw | przegląd placu zabaw protokół |przeglądy placów zabaw prawo budowlane | plac zabaw przepisy budowlane | przegląd techniczny placu zabaw | kontrola okresowa placu zabaw | PN-EN 1176