Ifs | ifs broker


ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemów Zarządzania ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu IFS BROKER po pomyślnym wdrożeniu systemu w organizacji. Certyfikat IFS BROKER stanowi obiektywne potwierdzenie, że Twoja organizacja pośredniczy w obrocie produktami żywnościowymi, które są bezpieczne dla konsumentów.

ifs broker

Co to jest IFS BROKER?

 

IFS BROKER to międzynarodowy standard określający wymagania dla utrzymania jakości i bezpieczeństwa produktów na etapie skupu, przechowywania i odsprzedaży przez importerów, brokerów oraz agencje handlowe.

Standard IFS Broker obejmuje wyłącznie usługi brokerskie. W jego zakres wchodzą:

• systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów
• zarządzanie zasobami
• proces planowania i świadczenia usług
• obrona produktu
• pomiary, analizy i doskonalenie
• odpowiedzialność najwyższego kierownictwa.

IFS BROKER ma na celu weryfikację, czy broker/improter wdrożył odpowiednie środki w celu zapewnienia, że realizowane przez niego i jego dostawców procesy odbywają się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa żywności i jakości.

 

 linia

Dla kogo IFS BROKER?


Standard dotyczy brokerów i importerów - firm, które nie wchodzą w bezpośredni kontakt z produktem, tylko pośredniczą. IFS Broker jest łącznikiem między wytwórcą a sprzedawcą detalicznym. Jest odpowiedni dla firm, które koncentrują się na działalności handlowej.

Certyfikacja IFS Broker przeznaczona jest dla:

• Brokerów
• Dilerów
• Agencji handlowych
• Firm specjalizujących się w sprzedaży detalicznej (produktów spożywczych, higieny osobistej, chemii gospodarczej, opakowań)

Ważne!

Jeśli pośrednik ma własny magazyn i transport ta cześć działalności musi być poświadczona zgodnie z IFS Logistic.

Jeśli firma produkująca wyroby prowadzi również działalność handlową produktów innych niż swoje i chce mieć certyfikat to powinna posiadać systemy IFS FOOD i IFS Broker.

 

 

linia

Jak uzyskać certyfikat ?

 

Wdrożenie IFS BROKER

Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie systemu IFS BROKER w organizacji. W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy. Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikującą.

------

Etapy certyfikacji

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji IFS BROKER
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS BROKER

 

 linia

Korzyści


Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną i rentowność
Zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest priorytetem
Zwiększenie konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o bezpiecznych wyrobach i wysokiej jakości usługach
Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku
Spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności - międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie
• Zwiększenie możliwości firmy na rynkach międzynarodowych
• Zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy

 

Ważne!
Certyfikat IFS BROKER jest szczególnie przydatny firmom dostarczającym produkty do sieci handlowych!

ifs broker

Certyfikat IFS BROKER | IFS BROKER | IFS | System Zarządzania IFS | System IFS | Broker żywności | produkty HPC | Opakowania | Agencje Sprzedażowe | Wymagania sieci handlowych | Bezpieczeństwo Żywności | ifs logistics | ifs broker | ifs food | certyfikat dla importerów | standard |ifs standard | Zarządzania łańcuchem dostaw | Aktualizacja standardu IFS BROKER