AQAP

 

Aqap

 

1. Jest to Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości. Dokumenty standaryzacyjne NATO są podstawą prawną wymagań AQAP i stanowią zbiór wymagań do kontraktu dostaw do wojska.


2. AQAP skierowany jest głównie dla przedsiębiorców, którzy kierują swoją produkcję na rzecz wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej coraz częściej będzie wymagało wdrożonej normy AQAP w przedsiębiorstwach współpracujących z wojskiem. Posiadanie Certyfikatu AQAP, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.3. Wdrożenie


Wdrożenie AQAP odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. AQAP,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja AQAP odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak System funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie raportu,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat, dokumentujący wdrożony AQAP wydawany jest na 5 lat, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po pięciu latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji.

 

AQAP