o nas

O ECJIP

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców dążących do systematycznego podnoszenia jakości oferowanych przez siebie produktów i usług. Poprzez przyznawane wyróżnienia marketingowe Europejskie Centrum Jakości i Promocji sprzyja podnoszeniu konkurencyjności rodzimych przedsiębiorców na rynkach lokalnych i europejskich. Nazwa Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. świadczy o szerokim zakresie geograficznym swojej działalności, która obejmuje nie tylko teren Unii Europejskiej, ale cały Stary Kontynent. Działania Europejskiego Centrum Jakości nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców dążących do podnoszenia jakości produktów i usług również związanych z bezpieczeństwem człowieka oraz ekologią. Efektem współpracy są najwyższej jakości produkty i usługi spełniające polskie i europejskie standardy.

Misją Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest podejmowanie działań zmierzających do sprawnego, fachowego i efektywnego promowania najlepszych firm i organizacji działających na polskim rynku. Cel ten realizują nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści niosący przedsiębiorcom kompleksową pomoc marketingową zmierzającą do wypromowania produktów i usług cechujących się najwyższą na rynku jakością.

Jesteśmy dumni, że Nasza Firma zawsze zapewnia swoim klientom profesjonalną i miłą obsługę oraz jasno sprecyzowane zasady współpracy.

Programy certyfikujące administrowane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji zostały oparte na: dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, ekologii oraz dotyczących bezpieczeństwa człowieka, a także na normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania i jakością. Celem Programów jest wyłonienie elity przedsiębiorstw, oferujących produkty i usługi najwyższej jakości na rynku unijnym, jak również gwarantujących wysokie standardy bezpieczeństwa oraz działania prośrodowiskowe i prozdrowotne.

Wymagania stawiane przez Konsumentów oraz Kontrahentów coraz częściej zobowiązują firmy i instytucje do poddawania oferowanych przez siebie produktów i usług ocenie niezależnych ekspertów oraz zdobywania akredytacji, potwierdzających najwyższą jakość oraz wysokie standardy produkcji, jak i świadczenia usług. Badania prowadzone wśród Konsumentów potwierdzają, iż wybierając produkty i usługi, Konsumenci nie kierują się tylko informacjami zawartymi w reklamie oraz deklarowanymi przez producentów/usługodawców, poszukują natomiast znaków gwarancyjnych wydawanych przez jednostki niezależne.

Wspieranie wizerunku marki za pomocą znaków promocyjnych to najbardziej wiarygodna forma zapewnienia Konsumenta o dokonaniu właściwego wyboru. W dobie rosnącej konkurencji specjaliści z zakresu promocji marek i produktów zalecają, aby głównym elementem kampanii marketingowych i promujących było podkreślanie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, co pozwala na trwałe budowanie zaufania zarówno wśród Konsumentów, jak i Kontrahentów. W ostatnich latach zauważalna jest także tendencja do wybierania produktów ekologicznych, o wysokich właściwościach zdrowotnych. Wraz z wzrastającą świadomością konieczności ochrony środowiska warto, aby również firmy wykazały się wrażliwością w tym zakresie. Możliwość udokumentowania swoich działań prośrodowiskowych posiadanym Certyfikatem podnosi rangę firmy oraz przedstawia ją jako zaangażowaną w działania prośrodowiskowe i tym samym prospołeczne.

W branży jakości przyjęło się, że jednostki certyfikują i auditują systemy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS/PN-N 18001, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 13485, PN-EN ISO 15378, PN-EN ISO 27001, AQAP, PN-EN ISO 22716/GMP Kosmetyczne, PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834:2007, FSC, BRC, IFS oraz Systemu HACCP . Jednostek certyfikujących jest wiele, wyróżniamy zarówno jednostki krajowe jak i zagraniczne. Europejskie Centrum Jakości i Promocji proponuje innowacyjną metodę wdrażania norm, będącą wynikiem wieloletnich doświadczeń zespołu specjalistów. Przed rozpoczęciem wdrożenia ISO jest oferowany tzw. audyt zerowy, a po jego wykonaniu następuje dostosowanie odpowiedniego programu działań związanych z właściwym wdrażaniem ISO. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wdrożenia ISO realizowane są sprawnie i w niedługim czasie, tak aby nie były uciążliwe dla Klientów, ich pracowników i Kontrahentów. Certyfikacja ISO odbywa się w kilku etapach. W związku z tym, że Certyfikat ISO wydawany jest na 3 lata, po pierwszym i po drugim roku od przyznania Certyfikatu, firma, aby utrzymać Certyfikat, musi poddać się audytowi nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w odpowiedni System Zarządzania.

Priorytetem Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i innym użytkownikom, którzy korzystają z urządzeń rekreacyjno-zabawowych. W tym celu sprawdzamy wszystkie najważniejsze parametry wyrobów, zanim ktokolwiek z nich skorzysta, oraz dbamy o to, by urządzenia spełniały wymagania właściwych norm. Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez certyfikację takich wyrobów, jak urządzenia przeznaczone na: place zabaw, boiska, sale zabaw, sale gimnastyczne oraz fitness.

Certyfikacja urządzeń na place zabaw, sale zabaw, sale gimnastyczne oraz uzyskanie Certyfikatu jest ważną informacją dla klienta, że dany wyrób został sprawdzony oraz że producent wykonuje wyroby spełniające wymagania odpowiednich dla siebie norm.

 

Dzięki nam producenci i importerzy łatwiej poszerzają swoje rynki zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane przez akredytowane jednostki. Współpracujemy z coraz większą liczbą polskich producentów. Nasi pracownicy certyfikowali wyroby wiodących polskich marek (m.in. Muller, Playeko, Comes, Pro Sympatyk, Pesmenpol, Sport Transfer, Interplactic, Croquet, Novum, Fabryka Zabawy, Saternus, Buglo, Moje Bambino, ComfortBe, JT Mebel, Maxposz, MDD, Meble Szkolne Olsztyn, Stolbrzeg).

W ramach prowadzenia badań pod kątem bezpieczeństwa nawierzchni znajdujących się na placach zabaw Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o., wykorzystując nowoczesne technologie, wyprodukowało urządzenie mobilne zgodne z PN-EN 1177+AC:2019-04, zdolne do precyzyjnego określenia parametru wysokość KRYTERIUM URAZU GŁOWY. Przeprowadzone badanie jest zakończone szczegółowym raportem, który opisuje jakość wykonania nawierzchni w odniesieniu do ww. normy.

Użytkownicy korzystający z urządzeń znajdujących się na placach zabaw, takich jak: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, ścieżki zdrowia, piaskownice, oraz osoby, które rekreacyjnie czy też wyczynowo korzystają z obiektów sportowych wyposażonych w nawierzchnie i urządzenia do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, zasługują na to, aby ich bezpieczeństwo było priorytetem dla właścicieli i zarządców obiektów rekreacyjnych. Klient ma prawo oczekiwać tego, że przygotowany sprzęt będzie wykonany zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm europejskich, a dzięki temu uprawianie sportu czy też beztroskie harce na placu zabaw będą dla nich prawdziwą radością. Zarządcy obiektów, którzy dbają o to, aby odpowiadały one najwyższym standardom jakości, i którzy działają na podstawie norm i wytycznych regulujących kwestie wymogów bezpieczeństwa, mają możliwość skorzystania z usług naszej firmy.

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze badań i certyfikacji wyrobów oraz kontroli i przeglądów placów zabaw. Nasz liczny zespół posiada niezbędne kompetencje, wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe do realizacji zleceń. Oceny zgodności dokonywane są w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem przepisów prawnych w tym zakresie. Postępowanie Departamentu Certyfikacji Wyrobów regulują zapisy zawarte w Księdze Systemu Jakości i procedurach Systemu Jakości, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskany Certyfikat w znacznym stopniu ułatwia odbiór nawierzchni i urządzeń sportowych.

Nasza jednostka wydaje dokumenty pod nazwą CERTYFIKATY. W treści certyfikatów są umieszczane najważniejsze informacje odnośnie do wyrobów certyfikowanych (m.in. normy odniesienia, program certyfikacji, typ programu certyfikacji).