o nas

O ECJIP

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców dążących do systematycznego podnoszenia jakości oferowanych przez siebie produktów i usług. Poprzez przyznawane wyróżnienia marketingowe Europejskie Centrum Jakości i Promocji sprzyja podnoszeniu konkurencyjności rodzimych przedsiębiorców na rynkach lokalnych i europejskich. Nazwa Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. świadczy o szerokim zakresie geograficznym swojej działalności, która obejmuje nie tylko teren Unii Europejskiej, ale cały Stary Kontynent. Działania Europejskiego Centrum Jakości nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców dążących do podnoszenia jakości produktów i usług również związanych z bezpieczeństwem człowieka oraz ekologią. Efektem współpracy są najwyższej jakości produkty i usługi spełniające polskie i europejskie standardy.

Misją Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest podejmowanie działań zmierzających do sprawnego, fachowego i efektywnego promowania najlepszych firm i organizacji działających na polskim rynku. Cel ten realizują nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści niosący przedsiębiorcom kompleksową pomoc marketingową zmierzającą do wypromowania produktów i usług cechujących się najwyższą na rynku jakością.

Jesteśmy dumni, że Nasza Firma zawsze zapewnia swoim klientom profesjonalną i miłą obsługę oraz jasno sprecyzowane zasady współpracy.

Programy certyfikujące administrowane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji zostały oparte na: dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, ekologii oraz dotyczących bezpieczeństwa człowieka, a także na normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania i jakością. Celem Programów jest wyłonienie elity przedsiębiorstw, oferujących produkty i usługi najwyższej jakości na rynku unijnym, jak również gwarantujących wysokie standardy bezpieczeństwa oraz działania prośrodowiskowe i prozdrowotne.

Wymagania stawiane przez Konsumentów oraz Kontrahentów coraz częściej zobowiązują firmy i instytucje do poddawania oferowanych przez siebie produktów i usług ocenie niezależnych ekspertów oraz zdobywania akredytacji, potwierdzających najwyższą jakość oraz wysokie standardy produkcji, jak i świadczenia usług. Badania prowadzone wśród Konsumentów potwierdzają, iż wybierając produkty i usługi, Konsumenci nie kierują się tylko informacjami zawartymi w reklamie oraz deklarowanymi przez producentów/usługodawców, poszukują natomiast znaków gwarancyjnych wydawanych przez jednostki niezależne.

Wspieranie wizerunku marki za pomocą znaków promocyjnych to najbardziej wiarygodna forma zapewnienia Konsumenta o dokonaniu właściwego wyboru. W dobie rosnącej konkurencji specjaliści z zakresu promocji marek i produktów zalecają, aby głównym elementem kampanii marketingowych i promujących było podkreślanie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, co pozwala na trwałe budowanie zaufania zarówno wśród Konsumentów, jak i Kontrahentów. W ostatnich latach zauważalna jest także tendencja do wybierania produktów ekologicznych, o wysokich właściwościach zdrowotnych. Wraz z wzrastającą świadomością konieczności ochrony środowiska warto, aby również firmy wykazały się wrażliwością w tym zakresie. Możliwość udokumentowania swoich działań prośrodowiskowych posiadanym Certyfikatem podnosi rangę firmy oraz przedstawia ją jako zaangażowaną w działania prośrodowiskowe i tym samym prospołeczne.

W branży jakości przyjęło się, że jednostki certyfikują i auditują systemy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS/PN-N 18001, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 13485, PN-EN ISO 15378, PN-EN ISO 27001, AQAP, PN-EN ISO 22716/GMP Kosmetyczne, PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834:2007, FSC, BRC, IFS oraz Systemu HACCP . Jednostek certyfikujących jest wiele, wyróżniamy zarówno jednostki krajowe jak i zagraniczne. Europejskie Centrum Jakości i Promocji proponuje innowacyjną metodę wdrażania norm, będącą wynikiem wieloletnich doświadczeń zespołu specjalistów. Przed rozpoczęciem wdrożenia ISO jest oferowany tzw. audyt zerowy, a po jego wykonaniu następuje dostosowanie odpowiedniego programu działań związanych z właściwym wdrażaniem ISO. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wdrożenia ISO realizowane są sprawnie i w niedługim czasie, tak aby nie były uciążliwe dla Klientów, ich pracowników i Kontrahentów. Certyfikacja ISO odbywa się w kilku etapach. W związku z tym, że Certyfikat ISO wydawany jest na 3 lata, po pierwszym i po drugim roku od przyznania Certyfikatu, firma, aby utrzymać Certyfikat, musi poddać się audytowi nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w odpowiedni System Zarządzania.

Priorytetem Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i innym użytkownikom, którzy korzystają z urządzeń rekreacyjno-zabawowych. W tym celu sprawdzamy wszystkie najważniejsze parametry wyrobów, zanim ktokolwiek z nich skorzysta, oraz dbamy o to, by urządzenia spełniały wymagania właściwych norm. Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez certyfikację takich wyrobów, jak urządzenia przeznaczone na: place zabaw, boiska, sale zabaw, sale gimnastyczne oraz fitness.

Certyfikacja urządzeń na place zabaw, sale zabaw, sale gimnastyczne oraz uzyskanie Certyfikatu jest ważną informacją dla klienta, że dany wyrób został sprawdzony oraz że producent wykonuje wyroby spełniające wymagania odpowiednich dla siebie norm m.in.:

Normy dotyczące placów zabaw
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013
PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-2:2009
PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-2:2017-12

PN-EN 1176-2+AC:2020-01

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
PN-EN 1176-3:2009
PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-3:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-4:2009
PN-EN 1176-4:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-4:2017-12

PN-EN 1176-4+AC:2019-03


Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań badań karuzeli
PN-EN 1176-5:2009
PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08

PN-EN 1176-5:2020-03

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-6:2009
PN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-6:2017-12

PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08

PN-EN 1176-7:2020-09

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
PN-EN 1176-10:2009
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej
PN-EN 1176-11:2014-11

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku

PN-EN 1177:2009
PN-EN 1177:2018-04

PN-EN 1177+AC:2019-04


Normy dotyczące urządzeń sportowo-rekreacyjnych

Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 749:2006

PN-EN 749:2006+Ap1:2013

Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 913:2008

PN-EN 913:2019-03

PN-EN 913+A1:2022-02

Sprzęt gimnastyczny. Skrzynie do skoków. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 916:2005

Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1270:2006

Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1271:2015

 

Sprzęt boiskowy. Sprzęt do badmintona. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1509:2008

Sprzęt boiskowy. Sprzęt do tenisa. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 1510:2006

 

Sprzęt gimnastyczny. Konie i kozły. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 12196:2005

Sprzęt gimnastyczny. Drążki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

 PN-EN 12197:2000

Sprzęt gimnastyczny. Drabinki przyścienne, drabinki kratowe. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 12346:2001

Sprzęt gimnastyczny. Równoważnie. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

PN-EN 12432:2001

Sprzęt gimnastyczny. Liny do wspinania

PN-N-97062:1996

Sprzęt gimnastyczny. Ławki gimnastyczne

PN-N-97063:1996

Sprzęt gimnastyczny - Kółka - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 12655:2001

Sprzęt gimnastyczny - Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe - Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa

PN-EN 914:2020-11

Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN ISO 20957-1:2014-02E

Stacjonarny sprzęt treningowy - do treningu siłowego

PN-EN 957-2:2005

Stacjonarny sprzęt treningowy - ławy do ćwiczeń siłowych

PN-EN ISO 20957-4:2017-03

 

Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 16630:2015-06

Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 15312+A1:2010

Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14974:2019-07


Normy dotyczące obiektów widowiskowych (trybuny)

Obiekty widowiskowe -Część 1: Ogólna charakterystyka widowni

PN-EN 13200-1:2019-05


Obiekty widowiskowe -Część 3: Elementy oddzielające – Wymagania

PN-EN 13200-3:2018-12


Obiekty widowiskowe - Część 4: Siedziska - Właściwości wyrobu

PN-EN 13200-4:2007


Obiekty widowiskowe - Część 5: Trybuny teleskopowe

PN-EN 13200-5:2007


Obiekty widowiskowe - Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)

PN-EN 13200-6:2013-06

Normy dotyczące  mebli szkolnych, przedszkolnych, biurowych

Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2011

Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 527-2+A1:2019-08

Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1:Ogólne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 581-1:2017-04

Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk

PN-EN 581-2:2016-02

Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe

PN-EN 716-1:2017-07

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa - Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałość

PN-EN 747-1+A1:2015-08

Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów

PN-EN 1335-1:2020-09

Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1335-2:2009

Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-1:2016-02

Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1729-2+A1:2016-02

Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

PN-EN 12727:2016

Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-2:2006

Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 14749:2016-04

Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności

PN-EN 16121+A1:2017-11

Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 16139:2013-07

Normy dotyczące mebli mieszkaniowych

Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze

PN-EN 14749:2007

Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne

PN-F-06001-1:1994

Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne

PN-F-06001-1/Az1:2000

Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa

PN-F-06001-2:1994

Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa

PN-F-06001-2/Az1:2000

Meble mieszkaniowe dla dzieci. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne

PN-F-06018-01:1989

Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06018-02:1989

Meble mieszkaniowe dla dzieci. Meble do leżenia. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06018-03:1991

Meble. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne

PN-F-06027:1989

Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe

PN-EN 716-1:2017-07

Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa Meble

PN-EN 12520:2010

Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 581-1:2017-04

Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk

PN-EN 581-2:2016-02

 

Normy dotyczące mebli szkolnych

Meble dla dzieci. Wymagania i badania. Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne

PN-F-06010-01:1990

Meble szkolne i przedszkolne. Stoły uczniowskie: laboratoryjne do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-02:1988

Meble szkolne i przedszkolne. Stoły demonstracyjne i podstawki do technicznych audiowizualnych środków nauczania. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-03:1988

Meble szkolne i przedszkolne. Meble do przechowywania. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-05:1990

Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne

PN-F-06010-06:1988

Meble szkolne i przedszkolne. Wymagania i badania

PN-F-06009:2001

Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-1:2016

Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1729-2+A1:2016

Tablice do pisania dla szkół. Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań

PN-EN 14434:2010

 

Normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej

Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2011

Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 527-2+A1:2019-08

Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Oznaczenia wymiarów

PN-EN 1335-1:2020-09

Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 1335-2:2009

Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-2:2006

Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 15372:2010

Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 16139:2013

 

Meble Szafki do przechowywania - Metody badań do określania wytrzymałości, trwałości i stabilności

ISO 7170:202

 

Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość zawiasów oraz ich elementów - Zawiasy o pionowej osi obrotu

PN-EN 15570:2010

Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części

PN-EN 15338+A1:2010

Okucia meblowe - Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany

PN-EN 15939:2019-10

 

Dzięki nam producenci i importerzy łatwiej poszerzają swoje rynki zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane przez akredytowane jednostki. Współpracujemy z coraz większą liczbą polskich producentów. Nasi pracownicy certyfikowali wyroby wiodących polskich marek (m.in. Muller, Playeko, Comes, Pro Sympatyk, Pesmenpol, Sport Transfer, Interplactic, Croquet, Novum, Fabryka Zabawy, Saternus, Buglo, Moje Bambino, ComfortBe, JT Mebel, Maxposz, MDD, Meble Szkolne Olsztyn, Stolbrzeg).

W ramach prowadzenia badań pod kątem bezpieczeństwa nawierzchni znajdujących się na placach zabaw Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o., wykorzystując nowoczesne technologie, wyprodukowało urządzenie mobilne zgodne z PN-EN 1177+AC:2019-04, zdolne do precyzyjnego określenia parametru wysokość KRYTERIUM URAZU GŁOWY. Przeprowadzone badanie jest zakończone szczegółowym raportem, który opisuje jakość wykonania nawierzchni w odniesieniu do ww. normy.

Użytkownicy korzystający z urządzeń znajdujących się na placach zabaw, takich jak: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, ścieżki zdrowia, piaskownice, oraz osoby, które rekreacyjnie czy też wyczynowo korzystają z obiektów sportowych wyposażonych w nawierzchnie i urządzenia do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, zasługują na to, aby ich bezpieczeństwo było priorytetem dla właścicieli i zarządców obiektów rekreacyjnych. Klient ma prawo oczekiwać tego, że przygotowany sprzęt będzie wykonany zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm europejskich, a dzięki temu uprawianie sportu czy też beztroskie harce na placu zabaw będą dla nich prawdziwą radością. Zarządcy obiektów, którzy dbają o to, aby odpowiadały one najwyższym standardom jakości, i którzy działają na podstawie norm i wytycznych regulujących kwestie wymogów bezpieczeństwa, mają możliwość skorzystania z usług naszej firmy.

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze badań i certyfikacji wyrobów oraz kontroli i przeglądów placów zabaw. Nasz liczny zespół posiada niezbędne kompetencje, wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe do realizacji zleceń. Oceny zgodności dokonywane są w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem przepisów prawnych w tym zakresie. Postępowanie Departamentu Certyfikacji Wyrobów regulują zapisy zawarte w Księdze Systemu Jakości i procedurach Systemu Jakości, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskany Certyfikat w znacznym stopniu ułatwia odbiór nawierzchni i urządzeń sportowych.

Nasza jednostka wydaje dokumenty pod nazwą CERTYFIKATY. W treści certyfikatów są umieszczane najważniejsze informacje odnośnie do wyrobów certyfikowanych (m.in. normy odniesienia, program certyfikacji, typ programu certyfikacji).

Nie przyznajemy atestów. Słowo „atest” odnosi się przede wszystkim do jakości materiałów, czyli atest jest jedynie jednym z elementów wymaganych podczas procesu certyfikacji placów zabaw, huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, bujaków, ważek, urządzeń linowych, mebli, urządzeń sportowych itp. Atesty jakości są wydawane przez takie jednostki, jak Państwowy Zakład Higieny, który bada takie wyroby, jak: farby, granulaty, lakiery.