PN-EN ISO 22716

 

PN-EN ISO 22716:2009 - Certyfikat GMP+

 

1. Czym jest norma PN-EN ISO 22716:2009?

Powyższa norma stanowi Przewodnik dobrych praktyk produkcji dla branży kosmetycznej stanowiący spójność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223 / 2009 /WE z dnia 30.11.2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

 

2. Dla kogo PN-EN ISO 22716:2009?

Jak wynika z powyższego opisu, system skierowany jest głównie do producentów oraz importerów dystrybutorów wyrobów kosmetycznych. Warto zwrócić uwagę na liczne korzyści, wynikające z wdrożonego i certyfikowanego systemu GMP dla branży kosmetycznej, są nimi m.in.: poprawa konkurencyjności i wizerunku marki poprzez oferowanie kosmetyków wysokiej jakości, wzbudzenie zaufania klientów, sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez posiadanie uporządkowanej dokumentacji, procedur i instrukcji, ograniczenie wystąpienia błędów produkcyjnych. Posiadanie Certyfikatu ISO 22716:2009, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

 

3. Certyfiakcja normy PN-EN ISO 22716:2009

Wdrożenie przebiega w następujących etapach:

• analiza organizacji,
• szkolenia najwyższego kierownictwa,
• przygotowanie dokumentacji na zgodność z powyższą normą,
• na życzenie klienta udział we wdrażaniu wymagań normy,
• audyt wewnętrzny,
• przygotowanie do audytu certyfikującego.

 

PN-EN ISO 22716