RABC

 

CERTYFIKAT RABC - NORMA PN-EN 14065

 

1. Czym jest norma PN-EN 14065

Norma PN-EN 14065 – Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego zawiera wymagania systemu RABC - Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego. Wdrożenie systemu RABC oraz certyfikacja na zgodność z normą PN-EN 14065 jest zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddawanych procesowi prania w pralniach.

2. Dla kogo norma PN-EN 14065?

System RABC może wdrożyć i stosować każda pralnia.


3. Certyfiakcja normy PN-EN 14065

Wdrożenie PN-EN 14065:2005 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,
• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu RABC,
• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,
• audyt sprawdzający,
• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja

Certyfikacja ISO 14065:2005 odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,
• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,
• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,
• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.

W związku z tym, że Certyfikat ISO 14065:2005 wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System RABC.

 

RABC