1

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI – WYPRODUKOWANO W POLSCE

 

Program Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce jest jednym z najbardziej elitarnych krajowych programów opartych na nowych dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania oraz jakością.

 

Program „Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce” koncentruje się na propagowaniu tego, co rodzime od pola aż do stołu. Polscy producenci mają do zaoferowania krajowym konsumentom doskonałej klasy produkty. Pragnąc docenić polski potencjał oraz wyróżnić spośród wyrobów dostępnych na rynku przyznajemy certyfikat jakości produktu. Każdy wyrób otrzymuje go dopiero po przeprowadzeniu przez naszych ekspertów audytu i uzyskaniu pozytywnej oceny. Duża wiedza i doświadczenie naszego zespołu zapewniają rzetelną kontrolę produktów zgłoszonych przez wytwórcę. Branych jest pod uwagę wiele czynników, które składają się na ostateczną notę. Polskie firmy, które uzyskały od nas certyfikat i mogą sygnować dany produkt logotypem „Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce”, oferuję wyroby pewne, sprawdzone, o potwierdzonym doskonałym smaku i wysokiej klasie.

 

• Przedsiębiorstwo, któremu został przyznany Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce jest nie tylko wiarygodnym i rzetelnym partnerem w stosunkach między przedsiębiorcami, ale także firmą przyjazną konsumentom.

 

Kupując produkty od firm posiadających „Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce”

1. Wspieramy polskich przedsiębiorców,
2. Zatrzymujemy podatki w Polsce,
3. Dbamy o polskie miejsca pracy,
4. Wspieramy i rozwijamy polską społeczność, na której działa firma.

 

• Laureat Certyfikatu Jakości - Wyprodukowano w Polsce jest przedsiębiorcą nowoczesnym i konkurencyjnym zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Firmy wybitnie wyróżniające się wysoką jakością usług oraz produktów, zostają wyróżnione przez Polską Kapitułę Jakości i Ekologii, jedną z najbardziej prestiżowych nagród: Certyfikatem Jakości – Wyprodukowano w Polsce.

 

• Certyfikat Jakości – Wyprodukowano w Polsce symbolizuje najwyższą jakość produktów i usług, są obok ISO serii 9001, 14001 czy PN-N ISO 45001 oraz systemu HACCP jednym z najefektywniejszych sposobów budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego marki.

 

• Aby firma mogła otrzymać Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce na swoje produkty musi spełniać następujące wymagania:

1. produkcja lokalizowana na terenie kraju
2. produkt wykonany z udziałem polskich materiałów
3. posiadanie pakietu większościowego udziałów polskich
4. centralna siedziba firmy zlokalizowana w Polsce
5. posiadanie pozytywnych opinii o produkcie wydanych przez polskich konsumentów

 

• Przeprowadzone wśród konsumentów badania dotyczące postrzegania logotypu Certyfikatu Jakości - Wyprodukowano w Polsce jednoznacznie wskazują, że 93% ankietowanych utożsamia logotyp Certyfikatu Jakości - Wyprodukowano w Polsce z symbolem potwierdzającym najwyższą jakość produktu, a 78% badanych przyznaje, że sugeruje się wyróżnieniami jakości przy wyborze produktu.

 

• W skład Polskiej Kapituły Jakości i Ekologii oraz Europejskiej Kapituły Bezpieczeństwa i Jakości, czuwających nad spełnianiem przez Laureatów Programu Gwarancja Najwyższej Jakości standardów najwyższej jakości produktów i usług wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz osoby kierujące instytucjami zajmującymi się zagadnieniami jakości, ekologii i bezpieczeństwa.

 

• Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem potwierdzenia najwyższej, europejskiej jakości swoich produktów i usług, zapraszam do przystąpienia do Programu Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce.

 

• Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce to ogólnopolski program o charakterze promocyjno-gospodarczym, prowadzony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w ramach Programu Promocji polskich regionów.

 

• Celem Programu jest nagradzanie i promowanie produktów oraz usług spełniających kryterium najwyższej jakości poprzez przyznawanie najlepszym - wybranym przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji firmom Certyfikatu Jakości - Wyprodukowano w Polsce.

 

• Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce jest uznawany za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień gospodarczomarketingowych w kraju, stanowi potwierdzenie spełnienia przez polskie produkty i usługi standardów najwyższej jakości. Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce daje przewagę prawdziwie polskiemu biznesowi i pomaga w:

1. budowaniu silnego wizerunku krajowego
2. wyróżnieniu oferty na tle innych produktów
3. przyciąganiu świadomej klienteli
4. podnosi wartość marki
5. pozyskaniu nowych klientów
6. uwiarygodnieniu polskiego pochodzenia firmy i produktu (coraz trudniejsze, gdy również zagraniczne marki próbują promować się „pseudo polskością”)

 

• Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce – to wiarygodna i sprawdzona alternatywa dla produktach z polskim znaczkiem Wiele firm chwali się krajowym pochodzeniem produktu ale czy rzeczywiście są to w pełni polskie produkty? Na to pytanie nie jest łatwo sobie odpowiedzieć. Możemy w tym miejscu posłużyć się przykładem wielu firm zagranicznych produkujących w Polsce. Które importują komponenty lub materiały do Polski, aby wykonać finalny produkt. Następnie na opakowaniach oznaczają swoje produkty autorskim polskim znaczkiem– ale prawda jest taka, że cała ścieżka Prawda jest taka, że w dobie globalnego biznes, gdzie wielkie korporacje przejmują lokalne polskie marki nie ma już mowy o” produkt polskie”. Konsumenci, którzy są zainteresowani kupowaniem polskich produktów i wspieraniem polskiej przedsiębiorczości nie są w stanie weryfikować co jest polskim produktem a co nie. Dlatego takie oznaczenia jak Certyfikat Polski Produkt daje czytelny sygnał konsumentom, kto stoi za produktem oznaczony znaczkiem certyfikatu. Produkt oznaczony logotypem Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce to gwarancja rzeczywiście polskiego produktu i polskiej produkcji. Kupując produkty oznaczone certyfikatem mamy pewność, że produkt został wyprodukowany w Polsce z polskich materiałów przez Polską firmę z siedzibą zlokalizowaną w Polsce.

 

• Wyróżnienie w Programie Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce sprzyjając budowaniu pozytywnego wizerunku Polski jako producenta i eksportera produktów najwyższej jakości, wpływa na coraz lepszą pozycję pojedynczych krajowych wytwórców. Wyróżnienie produktów wpływa pozytywnie na zaufanie konsumentów, którzy preferują produkty i usługi o potwierdzonej przez niezależny podmiot jakości.

 

• Przyznany Certyfikat Jakości - Wyprodukowano w Polsce jest wyrazem uznania za wysiłek włożony przez przedsiębiorcę w celu dostosowania produktów lub usług do standardów europejskich, przy zachowaniu rodzimego charakteru produktów oraz polskiej tradycji. Laureaci tego prestiżowego wyróżnienia wzmacniają swoją pozycję na rynku, stając się bardziej wiarygodnymi i utożsamianymi z najwyższą jakością oferowanych przez siebie produktów i usług.

 

Tomasz Stańczyk, Prezes Zarządu Polskiej Kapituły Jakości i EkologiiPliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Wyprodukowano w Polsce

  word  Wniosek Wyprodukowano w Polsce

  pdf  Wniosek Wyprodukowano w Polsce