FSC

 

Certyfikat FSC

 

Wdrożenie / Certyfikat FSC / Audyt Nadzoru

1. FSC jest organizacją międzynarodową typu non-profit, powołaną w celu wspierania działań, prowadzących do korzystnego Zarządzania Zasobami Leśnymi w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywy organizacji oparte są o certyfikację gospodarki leśnej oraz produktów drzewnych. Certyfikat FSC stanowi gwarancję, że las certyfikowany zarządzany jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej.


2. System Zarządzania Zasobami Leśnymi skierowany jest przede wszystkim do organizacji oraz przedsiębiorstw przemysłu drzewno-papierniczego. Certyfikat FSC jest rozpoznawalny na całym świecie, stąd jego posiadanie znacznie poprawia wizerunek firmy oraz wpływa na wzrost konkurencyjności towarów przez nią produkowanych. Certyfikat FSC daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.


3. Wdrożenie


Wdrożenie FSC odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Zasobami Leśnymi,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą FSC: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja FSC odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt FSC - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie raportu,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu FSC.


W związku z tym, że Certyfikat FSC wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System Zarządzania Zasobami Leśnymi.

 

FSC