1

 

Certyfikacja nawierzchni syntetycznych

 

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, eksperci ECJiP prowadzą dokładną analizę nawierzchni przeznaczonych na place zabaw i tereny sportowe. Na podstawie wyników badań zostaje wydany Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań europejskiej normy PN-EN 1177+AC:2019-04. Pozwala on na sprzedaż wyrobów, które będą satysfakcjonujące dla najbardziej wymagających klientów.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane

 

2

Certyfikaty akredytowane wydajemy wyłącznie na normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji. Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby AC 184 - Link do PCA.