europejski lider jakosci

Europejski Lider Jakości

 

Konsumenci wybierają produkt, który ich zdaniem, z różnych powodów jest najlepszy, jest liderem jakości pod względem danej kategorii produktów czy usług.

Prestiżowe wyróżnienie jakim jest Europejski Lider Jakości daje możliwość budowania efektywnej strategii marketingowej, za pomocą odpowiedniej identyfikacji przedsiębiorcy oraz jego marki wśród wszystkich uczestników rynku danej branży.

Ma on za zadanie, nie tylko podkreślić klarowność misji i wizji firmy, ale również ukazać unikalny kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo, któremu został przyznany Europejski Lider Jakości jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w relacjach biznesowych.

Sam zdecyduj czy będziesz Liderem. Jeżeli chcesz zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest Program Europejski Lider Jakości, skontaktuj się z nami.badania   Badania
Konsumenci podejmując decyzje zakupowe zastanawiają się nad czynnikami takimi jak: poziom ceny, opinia o marce, szerokość oferty, dostępność produktu czy jakość oferowanych usług, ale zdecydowana większość ostatecznie wybiera ten produkt, który ich zdaniem, z różnych powodów jest najlepszy, jest liderem jakości pod względem danej kategorii produktów czy usług.

  Przeprowadzone wśród konsumentów badania dotyczące wyborów produktów i usług jednoznacznie wskazują, że 93% ankietowanych decyduje się na produkt, kierując się wyłącznie pozycją firmy/marki, która stanowi odzwierciedlenie pewnego standardu oraz przynależność do grupy stworzonej przez lidera danej branży. Logo Europejskiego Lidera Jakości symbolizuje nie tylko potwierdzenie najwyższej jakość, ale również utwierdza konsumenta w przekonaniu, kto jest liderem grupy.

 

   Wizja i Misja
W dobie tak mocno rozwiniętej konkurencji kluczem wyróżniającym przedsiębiorcę jest dobrze sprecyzowana misją i wizją firmy. Prowadząc biznes, należy kłaść duży nacisk na rolę, jaką pełni na rynku, ponieważ często decyduje to o sukcesie przedsiębiorstwa.

Program Europejski Lider Jakości ma za zadanie, nie tylko podkreślić klarowność misji i wizji firmy, ale również ukazać unikalny kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

 

   Strategia
Prestiżowe wyróżnienie jakim jest Europejski Lider Jakości daje możliwość budowania efektywnej strategii marketingowej, za pomocą odpowiedniej identyfikacji przedsiębiorcy oraz jego marki wśród wszystkich uczestników rynku danej branży.

W przypadku strategii marketingowych ważną rolę pełnią tak zwani liderzy sieci. Poprzez zaangażowanie i systematyczne działania, budują dużą grupę dystrybutorów, co w konsekwencji przekłada się na odpowiednio wysoki poziom obrotów produktami w firmie. Zbudowanie pozycji Lidera jest bardzo pomocnym narzędziem przy stosowaniu marketingu wielopoziomowego MLM. Program Europejski Lider Jakości w ramach strategii identyfikacji pozwala:

• uzyskać strategie marketingową zorientowaną na zbudowanie pozycji Lidera,
• wzmocnić promocję nazwę i symbol firmowy,
• odświeżyć istniejący wizerunek,
• zintegrować strategię wizerunkową ze strategią biznesową.

 

Zbudowanie dużej sieci dystrybucji, cechującej się stabilnym poziomem regularnych obrotów pozwala uzyskać tak zwany „dochód pasywny”. Za raz wykonaną pracę skierowaną na zbudowanie struktury MLM – co miesiąc otrzymuje dochody związane z poziomem obrotu wygenerowanym przez własną grupę. To właśnie perspektywa dochodu pasywnego jest jednym z głównych motywów, które są motorem do rozpoczęcia swojej działalności w ramach MLM za pomocą argumentów.


   Relacje
Przedsiębiorstwo, któremu został przyznany Europejski Lider Jakości jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w relacjach:

B2B - „Biznes do/a Biznes”
B2C - „Biznes do/a Konsument (Klient)”
B2E - „Biznes do/a Pracownik”
C2C - „Konsument (Klient) do/a Konsument (Klient)”
C2B - „Konsument (Klient) do/a Biznes”
C2X - „Konsumenta (Klienta) z ogólnie z każdym i wszystkimi jako X”

 


   Wizerunek
Udział w Programie Europejski Lider Jakości pozwala na efektywnego odświeżenie wizerunku przedsiębiorcy i jego marki wśród kluczowych uczestników rynku przy stosowaniu różnego rodzaju narzędzi marketingowych jak między innymi prestiżowe wyróżnienia promocyjne.

Europejski Lider Jakości jest jedynym elitarnym programem mającym na celu potwierdzenie pozycji Lidera jakości w swojej branży. Jego zadaniem jest wyłanianie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm funkcjonujących w europejskiej gospodarce.

 


    Europejski Lider Jakości - proszę kontaktować się:

Telefon: (22) 478 55 11
Telefon: 606 689 295

 


PLIKI DO POBRANIA

 

  pdf  Regulamin Europejski Lider

  word  Wniosek Europejski Lider

  pdf  Wniosek Europejski Lider