Certyfikat GOST

 

Certyfikacja produkcji | Gost R | Eac | Rt Fr | Rynki unii celnej

 

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji może zaoferować Państwu certyfikację produkcji na rynkach Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).

 

Rodzaje certyfikatów możliwych do uzyskania:

Dobrowolny Certyfikat Zgodności
– oficjalny dokument, potwierdzający jakość oraz bezpieczeństwo wyrobów, których nie trzeba obowiązkowo certyfikować. Uzyskanie go pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

 

Obowiązkowy Certyfikat Zgodności
– jest wydawany dla towarów, których certyfikacja wynika z przepisów prawa, nie inicjatywy przedsiębiorcy. Obowiązuje na towary wpływające na bezpieczeństwo, środowisko i majątek ludzi.

 

Certyfikat Zgodności Unii Celnej/Certyfikat EAC
– potwierdzenie wysokiej jakości sprzedawanych i produkowanych towarów oraz zgodności z normami obowiązującymi na terenie Unii Celnej.

 

Certyfikat Zgodności z Regulaminem Technicznym Unii Celnej
– dokument, umożliwiający legalny obrót produktami, na które obowiązują regulaminy techniczne państw Unii Celnej. Druk posiada 4 poziomy zabezpieczenia i wydawany jest na maksimum 5 lat.

 

Certyfikat Zgodności GOST R

– dokument wydawany przez akredytowane organizacje, ważny na terenie całej Federacji Rosyjskiej, potwierdzający zgodność towaru z normami państwowymi.

 

Dobrowolny Certyfikat GOST R
– dokument, certyfikujący towar według konkretnej normy GOST, wybieranej przez przedsiębiorcę

 

Certyfikat Zgodności RT FR

– dokument, który dla określonej grupy towarów może zastąpić Certyfikat GOST R.

 

Certyfikat Przeciwwybuchowy
– potwierdzenie o spełnianiu przez produkty norm. Nie jest sporządzany dla towarów przeznaczonych do wykorzystania w strefie zagrożonej wybuchem.

• Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego – dokument potwierdzający bezpieczeństwo pożarowe określonych towarów.

 


Zapraszamy Państwa do kontaktu, celem umówienia spotkania i osobistego sprawdzenia naszych kwalifikacji.