Certyfikat GOST

 

CERTYFIKACJA PRODUKCJI | GOST R | EAC | RT FR | RYNKI UNII CELNEJ

 

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji w ramach współpracy z FUNDACJĄ ŁÓDZKI INKUBATOR INNOWACJI I EKSPORTU może zaoferować Państwu certyfikację produkcji na rynkach Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) oraz Ukrainy.

 

Nasz firma we współpracy z Fundacją Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu świadczy usługi związane z zapewnieniem dokumentacji, niezbędnej do legalnego obrotu towarem oraz przeprowadzeniem procesu certyfikacji, zakończonego wydaniem odpowiednich dokumentów (certyfikatów, deklaracji, listów odmownych i innych).

 

Rodzaje certyfikatów możliwych do uzyskania:

Dobrowolny Certyfikat Zgodności
– oficjalny dokument, potwierdzający jakość oraz bezpieczeństwo wyrobów, których nie trzeba obowiązkowo certyfikować. Uzyskanie go pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Obowiązkowy Certyfikat Zgodności
– jest wydawany dla towarów, których certyfikacja wynika z przepisów prawa, nie inicjatywy przedsiębiorcy. Obowiązuje na towary wpływające na bezpieczeństwo, środowisko i majątek ludzi.

Certyfikat Zgodności Unii Celnej/Certyfikat EAC
– potwierdzenie wysokiej jakości sprzedawanych i produkowanych towarów oraz zgodności z normami obowiązującymi na terenie Unii Celnej.

Certyfikat Zgodności z Regulaminem Technicznym Unii Celnej
– dokument, umożliwiający legalny obrót produktami, na które obowiązują regulaminy techniczne państw Unii Celnej. Druk posiada 4 poziomy zabezpieczenia i wydawany jest na maksimum 5 lat.

Certyfikat Zgodności GOST R

– dokument wydawany przez akredytowane organizacje, ważny na terenie całej Federacji Rosyjskiej, potwierdzający zgodność towaru z normami państwowymi.

Dobrowolny Certyfikat GOST R
– dokument, certyfikujący towar według konkretnej normy GOST, wybieranej przez przedsiębiorcę

Certyfikat Zgodności RT FR

– dokument, który dla określonej grupy towarów może zastąpić Certyfikat GOST R.

Certyfikat Przeciwwybuchowy
– potwierdzenie o spełnianiu przez produkty norm. Nie jest sporządzany dla towarów przeznaczonych do wykorzystania w strefie zagrożonej wybuchem.

• Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego – dokument potwierdzający bezpieczeństwo pożarowe określonych towarów.


Zapraszamy Państwa do kontaktu, celem umówienia spotkania i osobistego sprawdzenia naszych kwalifikacji.