Oznakowanie CE | Certyfikat Zgodności | Deklaracja Zgodności

 

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji świadczy usługi związane z oznakowaniem CE oraz przeprowadzeniem Procesu Oceny Zgodności na trzech poziomach:
 

• doradztwo w zakresie znaku CE oraz Dyrektyw Nowego Podejścia
• kompleksowa pomoc przy wdrożeniu znaku CE
• wsparcie w wykonaniu badań wyrobów pod kątem oznakowania CE
 

 

Doradztwo

Europejskie Centrum Jakości i Promocji chętnie udzieli Państwu informacji z zakresu oznakowania CE oraz przeprowadzeniem Procesu Oceny Zgodności. Świadczymy usługi w zakresie wielu branż, od urządzeń na placach zabaw po wyroby budowlane, elektryczne czy maszynowe. Wyspecjalizowaliśmy się w branży budowlanej oferujemy kompleksowe rozwiązania do znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE. Dzięki naszym umiejętnościom oraz wieloletniej wiedzy możemy pomóc Państwu w uzyskaniu łatwiejszego dostępu do Rynków Europejskich ale także jako rzetelna firma potrafimy doradzić z głową.

 

Wdrożenie

Europejskie Centrum Jakości i Promocji jest jednostką o potwierdzonych kompetencjach na wielu płaszczyznach działań procesowych, posiadamy bogate doświadczenie w procesach wdrożeniowych opierając swoje działania na wieloletniej wiedzy oraz współpracy z laboratoriami badawczymi. Powyższe zestawienie naszych cech pozwala nam na profesjonalne prowadzenie kompleksowych procesów mających na celu pomoc przy wdrożeniu oznakowania CE.

 

Badania

Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi jednostkami badawczymi. Europejskie Centrum Jakości i Promocji nie jest tylko firmą jednokierunkową, dzięki naszym kontaktom posiadamy dostęp do szerokiego zaplecza badawczego (pomoc w organizowaniu badania znak CE).

 

Czym jest właściwie oznakowanie CE?

Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na PRODUCENTA. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie przepisami prawnymi łącznie z wymaganiami dotyczącymi PROCEDUR OCENY ZGODNOŚCI.

 

Znak CE - znaczenie dla producenta i konsumenta

Oznakowanie CE jest gwarancją dla konsumenta, że PRODUCENT spełnia minimalne europejskie wymogi prawne dla swoich produktów, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Wymagania prawne stawiane wyrobom wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodności:

Znak CE stanowi deklarację PRODUCENTA, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania określone najczęściej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) – wprowadzających do polskiego prawa tzw. DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA. Wyroby, dla których istnieją zasadnicze wymagania określone w przepisach, powinny mieć znak CE.

Niestety niewiele osób jest świadomych konsekwencji spowodowanych nienadaniem oznakowania CE na produkcie. Osoba, która wprowadza do obrotu produkty nie posiadające oznakowania CE lub wyroby które nie spełniają wymagań dyktowanych przez dyrektywy oraz normy, dopuszcza się łamania prawa stawiając swoją firmę pod znakiem za pytania. Za takie działanie można otrzymać karę grzywny – sięgającą nawet 100 000 zł. Po dokonaniu przez stosowne organy kontroli produkt nie spełniający wymogów zostaje umieszczony w Krajowym Wykazie Wyrobów Zakwestionowanych, co jest równoznaczne z koniecznością natychmiastowego wycofania go z rynku. w przypadku wycofywania produktu z rynku, producent lub pierwszy importer jest zobowiązany odkupić od klientów wyroby, co może być nie lada wyzwaniem.


 

W jaki sposób Europejskie Centrum Jakości i Promocji może pomóc Państwu w kwestii oznakowania CE?


Europejskie Centrum Jakości i Promocji jest jednostką certyfikującą o wielokrotnie potwierdzonych kompetencjach. Wymogi dotyczące oznakowania CE obejmują zakres od deklaracji producenta aż do obowiązkowego auditu produktu i procesu wytwarzania przeprowadzonego przez jednostkę o właściwych kompetencjach. Jeżeli wybiorą Państwo Europejskie Centrum Jakości i Promocji, mogą być Państwo pewni, że odniosą wymierne korzyści dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy.

 

Wybrane korzyści wynikające z posiadania przez wyrób znaku CE:


• symbol CE jest gwarancją potwierdzającą spełnienie przez dany wyrób/wyroby wymagań określonych w Dyrektywach Nowego Podejścia
 

oznakowania CE uprawnia PRODUCENTA do wprowadzenia wyrobu na rynek lub oddania go do użytku, zwłaszcza w przypadku określonych kategorii produktów, w których obowiązek stosowania oznakowania CE jest odpowiednio obwarowany prawnie
 

• wyrób, który posiada znak CE może być wprowadzony do obrotu na terytorium wszystkich krajów należących do Unii Eurpejskiej
 

oznakowanie CE pozwala PRODUCENTOM na zaistnienie na Rynku Europejskim liczącym ponad 30 państw oraz ponad 500 milionów konsumentów
 

Warto również podkreślić, że znak CE, potocznie nazywany jako certyfikat CE nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Jego znaczenie jest znacznie szersze – oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również chociażby emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu czy zużycia energii.

 

Stare Maszyny - Dostosowanie do Wymagań Minimalnych

Minimalne Wymagania (MW) obejmują: „MASZYNY STARE” (używane) oraz w mniejszym zakresie MASZYNY NOWE.

Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy PRACODAWCA, który udostępnia pracownikom do pracy maszyny oraz innego rodzaju sprzęt roboczy.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym każda maszyna wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku przed 1 stycznia 2003 roku (o ile nie była dokonywana w maszynie tzw. „głęboka modernizacja”) musi zostać dostosowana do Minimalnych Wymagań zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie Minimalnych Wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Za dostosowanie maszyny do Rozporządzenia odpowiada zakład użytkujący maszynę,

Maszyny wyprodukowane po 1 stycznia 2003 roku (lub starsze, poddane „głębokiej modernizacji”) muszą spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Spełnienie tych wymogów dopiero uprawnia do nadania oznakowania CE, oraz wystawienia deklaracji zgodności.

Uwaga!

Wzrasta liczba kontroli przeprowadzonych przez organy państwowe. Nieprzestrzeganie zasad Rozporządzenia, wiąże się z ryzykiem wysokich kar pieniężnych.

 


W sprawie Certyfikacji CE proszę kontaktować się:

Jarosław Udot
tel. +48 600 928 388
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 606 689 295
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PLIKI DO POBRANIA

 

  word  WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji ce

  pdf  WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji ce