Certyfikat PN-EN ISO 22301:2020-04

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją systemową od ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu PN-EN ISO 22301:2020-04 po pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością biznesu. Certyfikat ISO 22301 stanowi obiektywne potwierdzenie kompleksowego podejście do ochrony ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników. Firmy posiadające certyfikat PN-EN ISO 22301:2020-04 zyskują dodatkowe punkty w przetargach.

iso 22301 

Co to jest certyfikat zarządzania ISO 22301?

Standard PN-EN ISO 22301:2020-04 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania ciągłością działania (BCM).  Stanowi one podwaliny dla identyfikacji kluczowych czynników ryzyka mających wpływ na przedsiębiorstwo oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach. Uzyskaniu certyfikatu ISO 22301 daje pewność, że firma stosuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki, co w rezultacie wpływa na zwiększenie wydajności operacyjnej oraz poprawę zaufania wśród klientów i partnerów.

 

Co zawiera norma ISO 22301?

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w celu ochrony przed, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia, przygotowania, reagowania i odzyskiwania po zakłóceniach, gdy się pojawią.

 

Dla kogo norma ISO 22301?

Normę tą mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju, gdyż każda organizacja dąży do: poprawy efektywności zarządzania, zmniejszenia kosztów oraz podniesienia poziomu zadowolenia klienta. Certyfikacja ISO 22301 dotyczy wszystkich elementów działalności organizacji, które mają wpływ na dostarczanie wyrobów i usług. Do tych elementów należą m.in.: dokumentacja, infrastruktura, kompetencje, procesy związane z klientami, zakupy oraz produkcja i dostarczanie usług. W związku z tym do certyfikacji na zgodność z ISO 22301 może przystąpić każda organizacja.

Nasz jednostka jest również otwarta na prowadzanie certyfikacji ISO 22301 w nowych branżach, staramy się szkolić i rozwijać nasze kompetencje oraz powiększać grono wysoce wyspecjalizowanych konsultantów, aby w pełni usatysfakcjonować klienta i pomóc mu działać na europejskich standardach jakie dyktuje norma ISO 22301.

 

Jak uzyskać certyfikat?

Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie ISO 22301 w działalności przedsiębiorstwa. W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy.

 

Wdrożenie ISO

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu ISO 22301 jest identyfikacja procesów zachodzących w firmie oraz określenie zależności i interakcji występujących między nimi. Następnie należy skupić się na przeprowadzeniu dokładnej analizy każdego zidentyfikowanego procesu poprzez weryfikację czy jest on zgodny z wymaganiami firmy oraz normy PN-EN ISO 22301. W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy firma powinna wprowadzić niezbędne działania uzupełniające i korygujące do procesów. Dodatkowo każdy proces, który występuje w organizacji należy odpowiednio zdefiniować poprzez określenie istotnych danych, zasobów i wskaźników. Istotne uzupełnienie dla zdefiniowanych procesów stanowią procedury organizacji, które organizacja sama uzna za konieczne do prawidłowego funkcjonowania.

 

Certyfikacja ISO 22301

Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikacyjną taką jak Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

 

Etapy certyfikacji:

  • • Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji ISO

   • Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji

   • Analiza dokumentacji organizacji

   • Audyt certyfikacyjny

   • Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22301

Podczas 3 letniego okresu trwania ważności certyfikatu odbywają się coroczne audity nadzorujące, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 22301.

 

Dlaczego ECJiP?

• Zespół naszych konsultantów pracuję na terenie całej Polski od wielu lat.
• Dzięki współpracy z dużą ilością firm (ponad 1000 zadowolonych klientów) mamy szerokie doświadczenie w wielu branżach.
• Realizowaliśmy procesy certyfikacji systemów zarówno dla dużych firm jak zakłady produkcyjne jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorców.
• Ze swojej strony możemy zapewnić Państwa o wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz w pełni kompleksowym podejściu.
• Certyfikat ISO przygotowujemy dla firm fachowo, skutecznie i szybko.
• Załatwiamy wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem certyfikatu oraz służymy głosem doradczym w przypadku wszystkich audytów i kontroli.

 
 iso 22301