1

 

Euro eko certyfikat

Europejski Zielony Certyfikat i Zielony Certyfikat / Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat

Europejski Zielony Certyfikat i Zielony Certyfikat oraz Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat to programy, które powstały w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to liczące się programy proekologiczne, które konsekwentnie promują przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów i usług.


W związku ze zmianami przepisów w zakresie nazewnictwa obowiązującego w przemyśle rolno-spożywczym, Europejskie Centrum Jakości i Promocji, wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym, a także mając na celu zapewnienie przedstawicielom branży rolno-spożywczej skutecznej promocji, opracowało Program Europejski Zielony Certyfikat i Zielony Certyfikat. Jest on w szczególności adresowany do przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, którzy w procesie produkcji kierują się zasadami ekologii, a wytwarzane przez nich produkty spełniają jednocześnie kryterium najwyższej jakości. Program realizowany jest w oparciu o system norm PN-EN ISO 14001:2015, dyrektywy unijne dotyczące ekologii oraz najnowsze wytyczne związane z ekologią oraz działaniami proekologicznymi. Laureaci programu otrzymują prestiżowe wyróżnienie, uprawniające przedsiębiorców do posługiwania się logotypem nagrody przy oznaczeniu oferowanych przez nich produktów lub usług. Produkty i usługi, którym został przyznany certyfikat spełniają wysokie normy środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.


Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat są przyznawane we wszystkich branżach poza branżą rolno-spożywczą. Jest on również realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015, której podstawowym zadaniem jest poprawa funkcjonowania organizacji co prowadzi w konsekwencji do zminimalizowania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ekologię, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o środowisku naturalnym.


* Nazewnictwo i forma promocji jest związana z dostosowaniem programów ECJIP do obowiązujących przepisów Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898), jak również innych ustaw związanych z żywnością oraz wymogami prawno-żywnościowymi.

Tomasz Stańczyk, Prezes Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii


Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Euro Eko Certyfikat

  word  Wniosek Euro Eko Certyfikat

  pdf  Wniosek Euro Eko Certyfikat

 

2