1

 

Euro eko certyfikat


Euro Eko Certyfikat to program, które powstał w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Jest to liczący się program proekologiczny, który konsekwentnie promuje przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów i usług.


Program realizowany jest w oparciu o system norm PN-EN ISO 14001:2015, dyrektywy unijne dotyczące ekologii oraz najnowsze wytyczne związane z ekologią oraz działaniami proekologicznymi. Laureaci programu otrzymują prestiżowe wyróżnienie, uprawniające przedsiębiorców do posługiwania się logotypem nagrody przy oznaczeniu oferowanych przez nich produktów lub usług. Produkty i usługi, którym został przyznany certyfikat spełniają wysokie normy środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.


Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat są przyznawane we wszystkich branżach poza branżą rolno-spożywczą. Jest on również realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015, której podstawowym zadaniem jest poprawa funkcjonowania organizacji co prowadzi w konsekwencji do zminimalizowania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ekologię, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o środowisku naturalnym.Tomasz Stańczyk, Prezes Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii


Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Euro Eko Certyfikat

  word  Wniosek Euro Eko Certyfikat

  pdf  Wniosek Euro Eko Certyfikat

 

2