1

 

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW

Proces przyznawania wyróżnień rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowaną firmę wniosku aplikacyjnego i jego weryfikacji przez naszych specjalistów zarówno w dziedzinie systemów zapewnienia jakości, jak i zarządzania, marketingu i finansów. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. przekłada niezbędną dokumentację aplikacyjną Europejskiej Kapitule Ekologii, Bezpieczeństwa i Jakości, której zadaniem jest podjęcie decyzji o przyznaniu wyróżnienia w postaci Certyfikatu Gwarancja Najwyższej Jakości, Zielonego Certyfikatu oraz Europejskich Gwiazd, które symbolizują jakość.

Do Kapituły zaproszeni zostali przedstawiciele nauki i instytucji zajmujących się zagadnieniami jakości, eksperci w dziedzinie zarządzania przez jakość oraz audytorzy.

Patronat honorowy Marszałków Województw:

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego
| Plik #1 » | Plik #2 »

- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
| Plik #1 » | Plik #2 »

- Marszałek Województwa Lubelskiego
| Plik #1 » | Plik #2 »

- Marszałek Województwa Lubuskiego
| Plik #1 »

- Marszałek Województwa Łódzkiego
| Plik #1 » | Plik #2 » | Plik #3 »

- Marszałek Województwa Małopolskiego
| Plik #1 » | Plik #2 »

- Marszałek Województwa Mazowieckiego
| Plik #1 » | Plik #2 » | Plik #3 » | Plik #4 »

- Marszałek Województwa Opolskiego
| Plik #1 »

- Marszałek Województwa Podkarpackiego
| Plik #1 » | Plik #2 »

- Marszałek Województwa Pomorskiego
| Plik #1 »

- Marszałek Województwa Śląskie
| Plik #1 » | Plik #2 » | Plik #3 »

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
| Plik #1 »

- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
| Plik #1 » | Plik #2 »