1

 

Eko certyfikat

 

Europejski Zielony Certyfikat / Zielony Certyfikat / Euro Eko Certyfikat / Eko Certyfikat / Bio Certyfikat

Moda na Eko szybko stała się potrzebą ludzi, a jednocześnie mocnym argumentem w biznesie. To jeden z najdłużej utrzymujących się trendów na rynku. Próby bycia bardziej przyjaznym środowisku poprzez chociażby takie inicjatywy jak Eko certyfikat mają miejsce we wszystkich dziedzinach życia. Dotyczą one już nie tylko indywidualnych jednostek, ale także coraz częściej różnych aspektów biznesu.Eko jako nowa forma wizerunku w biznesie


Jeszcze całkiem niedawno kwestia ekologii była w zasadzie nieistotna dla wizerunku firmy. Stopniowo wzrost zainteresowania zagadnieniami sprzyjającymi środowisku spowodował pojawienie się mody na „bycie Eko”. Pokolenie milenialsów jest pierwszym dla którego bycie Eko jest bardzo ważne. Obecnie możemy spotkać się już nie tylko z eko-sklepami ale również z eko-bankami czy eko-biurami podróży. Są to przedsiębiorstwa, które wzmocniły wizerunek swojej firmy za pomocą inicjatyw ekologicznych np. poprzez uzyskanie Eko certyfikatu oraz wdrożenie działań przyjaznych środowisku. Bycie „Eko” nie polega już tylko na podążaniu za modą, ale świadczy również o świadomości realnych zysków z tego, że firma staje się świadoma ekologicznie.

Dlaczego budowanie Eko wizerunku firmy się opłaca?


Przede wszystkim ze względu na coraz większą świadomość społeczeństwa co do wpływu ludzi oraz cywilizacji na otaczające środowisko. Wiele osób z tego powodu będzie odrzucało produkty firm, która nie troszczą się o naturę – nawet jeśli będą one posiadać niższą cenę od tych z ekologicznych firm. Co ważne – nie działa to w drugą stronę, a zatem raczej nie musimy się obawiać, że stracimy klientów tylko przez to, że nasza firma zaczęła bardziej dbać o środowisko naturalne i np. posiada Eko certyfikat. Z biznesowego punktu widzenia zatem zdecydowanie warto być Eko – po co ograniczać swój rynek zbytu?


Dofinansowane projekty/Przetargi a Eko certyfikat


Powoli również kwestie ekologiczne zaczynają być wymieniane jako warunki udziału w przetargach. Potwierdzeniem proekologicznej działalności firmy, może być właśnie Eko certyfikat. Skala tego zjawiska nie jest jeszcze zbyt duża, jednak możemy spodziewać się znaczącego wzrostu liczby takich sytuacji w przyszłości. Inwestując w bycie Eko już dziś – będziemy więc gotowi na nowe sytuacje.
Wielu przedsiębiorców myśli, może lepiej poczekać na działania Eko innych firm i dopiero gdy zauważymy, że ich inicjatywy ekologiczne takie jak Eko certyfikat działają – również je zastosować. Jednak czy nie lepiej wyróżnić się wcześniej niż tylko patrzeć na innych? Przykłady z innych krajów jasno pokazują, że bycie Eko się opłaca – nie bójmy się więc i zacznijmy wspólnie działać!

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Eko certyfikat! ?

Eko certyfikat I Eko firma I Firma przyjazne środowisku I Eko projekt I Certyfikat Eko I

 

Podstawa prawna i zasady przyznawania Eko certyfikatu
Europejski Zielony Certyfikat / Zielony Certyfikat / Euro Eko Certyfikat / Eko Certyfikat / Bio Certyfikat

Europejski Zielony Certyfikat, Zielony Certyfikat, Euro Eko Certyfikat, Eko Certyfikat oraz Bio Certyfikat to programy, które powstały w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to liczące się programy proekologiczne, które konsekwentnie promują przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów i usług.


Bio Certyfikat i Eko Certyfikat to programy jakości stricte skierowane dla ściśle określonych grup produktów. Zgodnie z obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej regulacjami (Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r) i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r) określenia: ekologiczny, organiczny i bio (biologiczny) odnoszą się do produktów, które powstają dokładnie w tym samym systemie jakości. Zatem Bio Certyfikat oraz Eko Certyfikat wyróżniają się specjalnie stworzonym systemem jakości pozwalającym Producentom na promocję swoich produktów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi .


W związku ze zmianami przepisów w zakresie nazewnictwa obowiązującego w przemyśle rolno-spożywczym, Europejskie Centrum Jakości i Promocji, wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym, a także mając na celu zapewnienie przedstawicielom branży rolno-spożywczej skutecznej promocji, opracowało Program Europejski Zielony Certyfikat, Zielony Certyfikat oraz Bio Certyfikat. Jest on w szczególności adresowany do przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, którzy w procesie produkcji kierują się zasadami ekologii, a wytwarzane przez nich produkty spełniają jednocześnie kryterium najwyższej jakości. Program realizowany jest w oparciu o system norm PN-EN ISO 14001:2015, dyrektywy unijne dotyczące ekologii oraz najnowsze wytyczne związane z ekologią oraz działaniami proekologicznymi. Laureaci programu otrzymują prestiżowe wyróżnienie, uprawniające przedsiębiorców do posługiwania się logotypem nagrody przy oznaczeniu oferowanych przez nich produktów lub usług. Produkty i usługi, którym został przyznany certyfikat spełniają wysokie normy środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.


Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat są przyznawane we wszystkich branżach poza branżą rolno-spożywczą. Jest on również realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015, której podstawowym zadaniem jest poprawa funkcjonowania organizacji co prowadzi w konsekwencji do zminimalizowania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ekologię, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o środowisku naturalnym, czego najlepszym przykładem jest Eko Certyfikat oraz Bio Certyfikat.


* Nazewnictwo i forma promocji jest związana z dostosowaniem programów ECJIP do obowiązujących przepisów Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898), jak również innych ustaw związanych z żywnością oraz wymogami prawno-żywnościowymi.

Tomasz Stańczyk,
Prezes Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii


 Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Eko Certyfikat

  word  Wniosek Eko Certyfikat

  pdf  Wniosek Eko Certyfikat

 

2