Nowe wytyczne EOTA ETAG 034 (Lipiec 2011)

Elewacje Wentylowane I Okładziny ścian zewnętrznych

 

Definicja, wykonanie i zastosowanie

Elewacją wentylowaną, według ETAG 034, nazywamy zestaw elementów do obudowy ścian zewnętrznych,
składający się z:

• zewnętrznej obudowy mocowanej do rusztu (np. płyty cementowe, kamienne, ceramiczne, drewniane, lub drewnopodobne, z tworzyw sztucznych, metali bądź laminatów),
• rusztu wykonanego z metali lub z drewna, przymocowanego do ścian zewnętrznych budynku,
• elementów mocujących obudowę do rusztu oraz ruszt do ścian,
• materiałów izolacyjnych, np. wełny mineralnej czy folii paroprzepuszczalnej.

Uwaga! Do elewacji wentylowanych nie zaliczamy elewacji wykonanych za pomocą podwójnych samonośnych płyt izolacyjnych (wg PN-EN 14509) oraz samonośnych płyt warstwowych objętych ETAG 016.

W standardowych rozwiązaniach dostępnych na rynku system elewacji wentylowanej tworzą:

• podkonstrukcja aluminiowa (w tym konsole),
• warstwa izolacyjna z welonem, która szczelnie przylega do powierzchni ściany,
• pomiędzy warstwą izolacji a płytami znajduje się przestrzeń wentylacyjna, umożliwiająca swobodny przepływ powietrza pomiędzy nimi,
• okładziny zewnętrzne (płyty elewacyjne) stanowiące ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych.

 

 

 

Wymagania wg EOTA ETAG 034

EOTA ETAG 034 określa wytyczne według Europejskiej Aprobaty Technicznej dla Elewacji Wentylowanych.

Elewacje wentylowane, aby zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie powinny posiadać co najmniej ważne badania, potwierdzające określone właściwości tychże fasad/elewacji. W tym celu przeprowadza się badania na zgodność z EOTA ETAG 034. Badanie Elewacji powinny obejmować cały zestaw wyrobów do wykonania elewacji wentylowanej (ruszt, okładziny, elementy pomocnicze).

Zgodnie z EOTA ETAG 034 wymagane są określone właściwości elewacji wentylowanej w zakresie:

• odporności ogniowej,

Wymogi dotyczące odporności ogniowej mają zastosowanie do samej ściany, a nie na zestawach okładzin. Sam zestaw okładzin nie spełnia wymagań dotyczących odporności ogniowej.

• wpływu na środowisko, zdrowie, higienę,

Podczas oceny zestawu elewacyjnego w zakresie wpływu na środowisko, zdrowie, higienę należy ocenić:

Wodoszczelność elewacji. Elewacje z otwartymi stykami pomiędzy elementami okładzinowymi uważane są za nieszczelne. W przypadku szczelnych styków badanie szczelności elewacji należy przeprowadzić wg PN-EN 12155.

Odprowadzenie wody. Elewacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby woda, która powstaje na powierzchni okładzin wskutek działania deszczu, kondensatu, nie akumulowała się w środku zestawu i mogła być odprowadzona na zewnątrz.

Zawartość substancji niebezpiecznych. W przypadku elementów drewnianych i drewnopochodnych należy określić zawartość, rodzaj, ilość środków biobójczych, zmniejszających palność, a także zawartość formaldehydów.

Zawartość mineralnych i ceramicznych włókien w elementach okładzinowych oraz zawartość kadmu w farbach i lakierach.


• bezpieczeństwa użytkowania

W zakresie bezpieczeństwa użytkowania szczególną uwagę należy zwrócić na odporność elewacji na uderzenia, działanie wiatru (parcie i ssanie), zmiany temperatury, wilgotności, rozszerzalności termicznej. Elewacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby w przypadku jej uszkodzenia (wskutek działania powyższych czynników) nie narażała użytkowników, przechodniów na zranienie poprzez niebezpieczne (ostre) krawędzie lub spadające części.

• trwałości oraz parametrów użytkowych

Badanie odporności na działanie wiatru polega na sprawdzeniu odporności wybranego fragmentu elewacji na działanie podciśnienia i nadciśnienia. Wymiary badanego fragmentu są uzależnione od typu elewacji.


Pliki Do pobrania


ETAG-034-1-EC
ETAG-034-2-EC

Żródło
 

 

 

 

BADANIA

 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji przeprowadza badania elewacji, w oparciu o wiedzę i umiejętności wykwalifikowanych pracowników. Do badań wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane urządzenia, dostosowane do wymogów prawnych ETAG 034.

Badanie instalacji wentylowanych według ETAG 034 są przeprowadzane w oparciu o weryfikacje właściwości technicznych oraz parametrów. Zakres metod badawczych podczas oceny właściwości technicznych elewacji wentylowanych zależy od elementów składowych elewacji. Dla elewacji składających się z elementów ze znanymi właściwościami fizykomechanicznymi zakres badań może być ograniczony do niezbędnego minimum, natomiast w przypadku materiałów niekonwencjonalnych – rozszerzony.

Oprócz badań przewidzianych w ETAG 034 okładziny elewacyjne z włókno-cementu (zgodnie z wymaganiami norm powinny mieć dodatkowo określone:
- reakcję na ogień.
- przesiąkliwość.
- oddziaływanie substancji niebezpiecznych.
- odporność na działanie ciepłej wody.
- odporność na kąpiel–suszenie.
- odporność na zamrażanie–rozmrażanie.
- odporność na grzanie–deszczowanie.
- wytrzymałość mechaniczna.

Dopuszczenia

Elewację wentylowaną przy odbiorze należy rozpatrywać całościowo. Nawet jeżeli poszczególne elementy elewacji posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nie oznacza to, że wyrób (elewacja) będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa i trwałości.
Przebadanie Elewacji wentylowanych zgodne z ETAG 034 pozwalają na uzyskanie jednorazowego dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 

 

 

Odbiór

Przed rozpoczęciem montażu elementów okładzinowych należy sprawdzić:

• zgodność z projektem wykonanych warstw izolacyjnych oraz wiatroizolacji.
• sposób wykonania powierzchni przylegających do otworów drzwiowych i okiennych,
• jakość wykonawstwa w pobliżu dylatacji budynku oraz zgodność z projektem wykonania dylatacji kompensacyjnych,
• zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy okładziną a termoizolacją
• stan okładzin – zastosowanie uszkodzonych okładzin jest niedopuszczalne
• warto także sprawdzić kolory i odcienie kolorów wbudowanych elementów okładzinowych.

 


 

EOTA ETAG 034 proszę kontaktować się:

Telefon: (22) 478 55 11
Telefon: 606 689 295

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.