naglowek


Członkowstwo w PKN

Jesteśmy firmą zaangażowaną w zagadnienia bezpieczeństwa – dlatego postanowiliśmy brać czynny udział tworzeniu europejskich norm.

Obecnie bierzemy czynny udział w pracach dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym:

- Komitecie Technicznym Nr 2 ds. Sportu i Rekreacji

- Komitecie Technicznym Nr 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych

1