1

 

CERTYFIKAT NA MEBLE SZKOLNE

 

Coraz częściej samodzielna deklaracja producenta jest niewystarczającym potwierdzeniem bezpieczeństwa wyrobu ze względu na specjalne przepisy. Biorąc pod uwagę meble, taka sytuacja występuje w przypadku wyrobów przeznaczonych do placówek oświatowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31. grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r.) meble oraz sprzęt stosowany w instytucjach edukacyjnych musi posiadać certyfikat na wyrób.

Często oprócz prawnych wymagań, sam rynek wymaga potwierdzenia bezpieczeństwa wyrobu przez niezależną trzecią stronę. Główne wymogi związane z posiadaniem certyfikatu na wyrób są przedstawiane najczęściej w warunkach przetargowych. Ponadto, często właśnie wymagania rynkowe określają jakiego certyfikatu potrzebuje klient (akredytowanego czy nieakredytowanego).

 

Certyfikat na meble

Najlepszym i  jednocześnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem zapewniającym  zgodność z dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktu, jest uzyskanie certyfikatu poświadczającego bezpieczeństwo wyrobu.

Jako doświadczona jednostka zorientowana na potrzeby klientów, współpracujemy z niezależnymi laboratoriami badawczymi, dzięki czemu wykonujemy certyfikację kompleksowo.

Nasze usługi skierowane są do producentów, importerów, sieci handlowych, a także dystrybutorów mebli.

 

Certyfikat na meble -  jakie normy?

- PN-EN 527-1:2011 PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary
- PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1:
Ogólne wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk
- PN-EN 716-1:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe.

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 747-1+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałość
- PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów
- PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne
- PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
- PN-EN 12727:2016 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 14749:2016-04 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
- PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności
- PN-EN 16139:2013-07 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

1. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze
2. PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne
3. PN-F-06001-1/Az1:2000 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne
4. PN-F-06001-2:1994 Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa
5. PN-F-06001-2/Az1:2000 Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa
6. PN-F-06018-01:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
7. PN-F-06018-02:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne
8. PN-F-06018-03:1991 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Meble do leżenia. Podstawowe wymiary funkcjonalne
9. PN-F-06027:1989 Meble. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
10. PN-EN 716-1:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe.

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

11. PN-EN 12520:2010 Meble. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych
12. PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
13. PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk

Normy dotyczące mebli szkolnych

1. PN-F-06008:1991 Meble dla dzieci. Wymagania i badania
2. PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
3. PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoły uczniowskie: laboratoryjne do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne
4. PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoły demonstracyjne i podstawki do technicznych audiowizualnych środków nauczania. Podstawowe wymiary funkcjonalne
5. PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Meble do przechowywania. Podstawowe wymiary funkcjonalne
6. PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
7. PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne. Wymagania i badania
8. PN-EN 1729-1:2016 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne
9. PN-EN 1729-2+A1:2016 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
10. PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół. Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań

Normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej

1. PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary
2. PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
3. PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Oznaczenia wymiarów
4. PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wymagania bezpieczeństwa
5. PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
6. PN-EN 15372:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem
7. PN-EN 16139:2013 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

ISO 7170:2021 Meble - Szafki do przechowywania - Metody badań do określania wytrzymałości, trwałości i stabilności

Okucia meblowe

1. PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość zawiasów oraz ich elementów - Zawiasy o pionowej osi obrotu
2. PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części
3. PN-EN 15939:2019-10 Okucia meblowe - Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany

 

2

Certyfikaty akredytowane wydajemy wyłącznie na normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji. Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby AC 184 - Link do PCA.