1

 

MEBLE

W oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich rozszerzyliśmy działalność o certyfikację mebli szkolnych i przedszkolnych (ławki, stoły, biurka, szafy itp.), sprzęt pomocniczy w szkołach (gabloty, tablice, wieszaki itp.), meble mieszkaniowe, biurowe, ogrodowe i itp.


Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami badawczymi, dzięki czemu wykonujemy certyfikację kompleksowo.


Wykaz norm odniesienia przy certyfikacji wyrobów – CB5/DCW.

W programie certyfikacji wykorzystane są wymagania podanych niżej norm:
Normy dotyczące mebli mieszkaniowych
1. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze
2. PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne
3. PN-F-06001-1/Az1:2000 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne
4. PN-F-06001-2:1994 Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa
5. PN-F-06001-2/Az1:2000 Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa
6. PN-F-06018-01:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
7. PN-F-06018-02:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne
8. PN-F-06018-03:1991 Meble mieszkaniowe dla dzieci. Meble do leżenia. Podstawowe wymiary funkcjonalne
9. PN-F-06027:1989 Meble. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
10. PN-EN 716-1+A1:2013 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe.
Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
11. PN-EN 12520:2010 Meble. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych
Normy dotyczące mebli szkolnych
1. PN-F-06008:1991 Meble dla dzieci. Wymagania i badania
2. PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne. Postanowienia ogólne
3. PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoły uczniowskie: laboratoryjne do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne
4. PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoły demonstracyjne i podstawki do technicznych audiowizualnych środków nauczania. Podstawowe wymiary funkcjonalne
5. PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Meble do przechowywania. Podstawowe wymiary funkcjonalne
6. PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
7. PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne. Wymagania i badania
8. PN-EN 1729-1:2016 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne
9. PN-EN 1729-2+A1:2016 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
10. PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół. Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
Normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej
1. PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary
2. PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
3. PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Oznaczenia wymiarów
4. PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wymagania bezpieczeństwa
5. PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
6. PN-EN 15372:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem
7. PN-EN 16139:2013 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

 

2

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane