IFS

 

Certyfikat IFS

 

1. Jest to międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności, wymagany przez większość sieci handlowych z Europy Zachodniej (oprócz Wielkiej Brytanii, gdzie wymagany jest standard BRC).


2. System IFS, podobnie jak BRC umożliwia producentom współpracę z wieloma sieciami handlowymi. Powoduje wzrost zaufania konsumentów, kontrahentów i dostawców, usprawnia system produkcyjny poprzez wprowadzenie odpowiedniego porządku zarządzania.


3. Wdrożenie


Wdrożenie IFS odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. IFS,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja IFS odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie raportu,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat IFS wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w Międzynarodowe Standardy Bezpieczeństwa Żywności.

 

IFS