1

 

Certyfikacja skateparków

 

Ze względu na wzrost zainteresowania w Polsce tematyką skateparków, ECJiP umieściło w swojej ofercie program dotyczący certyfikacji elementów wyposażenia takich miejsc. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że wyroby są bezpieczne oraz sprawdzone przez niezależnych specjalistów.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

PN-EN 14974:2019-07 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane

 

2