1

 

Certyfikat gwarancja najwyższej jakości

Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości jest jednym z najbardziej elitarnych programów opartych na nowych dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania oraz jakości.


• Przedsiębiorstwo, któremu został przyznany Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości jest nie tylko wiarygodnym i rzetelnym partnerem w stosunkach między przedsiębiorcami, ale także firmą przyjazną konsumentom.

• Laureat Certyfikatu Gwarancja Najwyższej Jakości jest przedsiębiorcą nowoczesnym i konkurencyjnym zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Firmy wybitnie wyróżniające się wysoką jakością usług oraz produktów, zostają wyróżnione przez Europejską Kapitułę Jakości i Ekologii, jedną z najbardziej prestiżowych nagród - Certyfikatem Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości.

• Certyfikaty Gwarancja Najwyższej Jakości oraz Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości symbolizują najwyższą jakość produktów i usług, są obok ISO serii 9001, 14001 czy PN-N ISO 18001/OHSAS oraz systemu HACCP jednym z najefektywniejszych sposobów budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego marki.

• Przeprowadzone wśród konsumentów badania dotyczące postrzegania logotypu Certyfikatu Gwarancja Najwyższej Jakości jednoznacznie wskazują, że 93% ankietowanych utożsamia logotyp Gwarancji Najwyższej Jakości z symbolem potwierdzającym najwyższą jakość produktu, a 78% badanych przyznaje, że sugeruje się wyróżnieniami jakości przy wyborze produktu.

• W skład Kapituły Jakości i Ekologii oraz Europejskiej Kapituły Bezpieczeństwa i Jakości, czuwających nad spełnianiem przez Laureatów Programu Gwarancja Najwyższej Jakości standardów najwyższej jakości produktów i usług wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz osoby kierujące instytucjami zajmującymi się zagadnieniami jakości, ekologii i bezpieczeństwa.

• Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem potwierdzenia najwyższej, europejskiej jakości swoich produktów i usług, zapraszam do przystąpienia do Programu Gwarancja Najwyższej Jakości.


Polska Gwarancja Najwyższej Jakości to ogólnopolski program o charakterze promocyjno-gospodarczym, prowadzony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w ramach Programu Promocji Euroregionów.

• Celem Programu jest nagradzanie i promowanie produktów oraz usług spełniających kryterium najwyższej jakości poprzez przyznawanie najlepszym - wybranym przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji firmom Certyfikatu Polska Gwarancja Najwyższej Jakości.

• Polska Gwarancja Najwyższej Jakości jest uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień gospodarczomarketingowych w kraju, stanowi potwierdzenie spełnienia przez polskie produkty i usługi standardów najwyższej jakości.

• Laureaci tego prestiżowego wyróżnienia wzmacniają swoją pozycję na rynku, stając się bardziej wiarygodnymi i utożsamianymi z najwyższą jakością oferowanych przez siebie produktów i usług.

• Wyróżnienie w Programie Polska Gwarancja Najwyższej Jakości sprzyjając budowaniu pozytywnego wizerunku Polski jako producenta i eksportera produktów najwyższej jakości, wpływa na coraz lepszą pozycję pojedynczych krajowych wytwórców. Wyróżnienie produktów wpływa pozytywnie na zaufanie konsumentów, którzy preferują produkty i usługi o potwierdzonej przez niezależny podmiot jakości.

• Przyznany Certyfikat Polska Gwarancja Najwyższej Jakości jest wyrazem uznania za wysiłek włożony przez przedsiębiorcę w celu dostosowania produktów lub usług do standardów europejskich, przy zachowaniu rodzimego charakteru produktów oraz polskiej tradycji.

Tomasz Stańczyk, Prezes Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii

 

Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Gwarancja Najwyższej Jakości

  word  Wniosek Gwarancja Najwyższej Jakości

  pdf  Wniosek Gwarancja Najwyższej Jakości

 

2