badania zabawek

Badania Zabawek

 

Zabawki to rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie dobrego dzieciństwa. Współcześni rodzice wiedzą więcej niż kiedykolwiek wcześniej na temat artykułów i akcesoriów przeznaczonych dla dzieci. Obecnie w sprzedaży jest tak dużo produktów, że często mamy dylemat co będzie najlepsze dla naszych pociech. Podczas wyboru zabawki w sklepie rodzice coraz częściej koncentrują się na jakości, wyglądzie czy funkcjonalności danej zabawki, jak też na jej bezpieczeństwie.


Badanie zabawek polega na sprawdzeniu wyrobu zarówno pod kątem właściwości mechanicznych jak i chemicznych. Należy sprawdzić czy dane zabawki oraz akcesoria dziecięce nie zagrażają w jakiś sposób dziecku. Wykonanie w fachowym laboratorium badania pozwala również na profesjonalną ocenę zabawek pod względem ewentualnych zagrożeń jakie stwarzają . Fizyczne i mechaniczne właściwości zabawek odpowiadają za ich bezpieczeństwo dla dziecka. Ponadto, oznaczenie wieku na produktach nie bierze się znikąd. W laboratoriach sprawdza się, czy i pod tym względem zabawki spełniają obowiązujące normy.


Zgodnie z postanowieniami Ustawy z 30 sierpnia 2002 r podmiot wprowadzający zabawki na rynek wspólnotowy powinien dokonać oceny zgodności ze stosownymi wymaganiami prawnymi obowiązującymi aktualnie dla tej grupy wyrobów.


W przypadku zabawek, zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte są w Dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek [2009/48/WE].

EN 71-1:2014 +A1:2018

Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

EN 71-2:2011+A1:2014

Bezpieczeństwo zabawek – Część 2: Palność

EN 71-3:2013 +A3:2018

Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków

EN 71-4:2013

Bezpieczeństwo zabawek – Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych

EN 71-5:2013

Bezpieczeństwo zabawek – Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

EN 71-7:2014+A2:2018

Bezpieczeństwo zabawek – Część 7: Farby do malowania palcami – Wymagania i metody badań

EN 71-8:2018

Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego

EN 71-12:2013

Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe

EN 71-13:2014

Bezpieczeństwo zabawek – Część 13: Zapachowe plansze do gier, smakowe plansze do gier, zestawy kosmetyczne oraz zestawy smakowe

EN 62115:2005
EN 62115:2005/A2:2011
EN 62115:2005/A11:2012

Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania

 

Dodatkowo zamawiający stawiają często wymaganie, aby zabawka posiadała badania laboratoryjne, wykonane w niezależnym laboratorium. Pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom końcowym. Określona firma kojarzona jest wówczas z rzetelnym podejściem, bezpieczeństwem i wygodą dzieci

 


 

Najczęściej zadawane pytania

 

1) Jaki jest koszt badania zabawki w laboratorium?

Wycena badań jest przeprowadzana indywidulanie do każdego wyrobu. Koszt badania zabawek może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Zależy to od czynników takich: jak zakres badań  -  czy to mają być badania tylko mechaniczne, czy kompleksowe  - im więcej jest elementów składowych w zabawce, np. materiałów lub kolorów użytych do produkcji, tym cena badań będzie wyższa.

 

2) Czy po przeprowadzonych badaniach zabawki w laboratorium otrzymam raport, zabezpieczający mnie prawnie?

Raport z badań stanowi świadectwo, że poddana badaniu zabawka spełnia wymagania prawne wynikające z dyrektywy zabawkowej i mówiące o tym, że należy przeprowadzić badania wyrobu.


3) Czy do badania potrzebna jest także dokumentacja techniczna wyrobu?

Zależy o jakie badania chodzi. Jeśli mówimy o standardowych badaniach zabawek, obejmujących  normy:

  • EN 71-1,
  • EN 71-2,
  • EN 71-3,

wówczas podczas badań laboratorium nie sprawdza dokumentacji technicznej zabawki. Zwraca uwagę na ostrzeżenia umieszczone na zabawce lub w instrukcji użytkowania, lecz poza ten zakres dokumentacji nie wychodzi.

 

4) Czy na podstawie raportu uzyskam wytyczne, według normy, jakie kryteria ma spełniać zabawka?

W raporcie jest tylko informacja, które wymagania z normy były sprawdzane i jaki jest wynik tego sprawdzenia na zgodność z normami (czy zabawka przeszła badania  pozytywnie czy negatywnie).5) Czy na podstawie raportu samemu można wystawić znak CE?

Producent zabawki samodzielnie nadaje znak CE, niezależnie od tego kto faktycznie wykonuje badania bezpieczeństwa zabawki. Mało tego - można powiedzieć, że nadanie CE jest wręcz obowiązkiem producenta, a nie jego przywilejem czy możliwością. Nikt za niego nie może tego zrobić, gdyż nikt nie może wziąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo zabawki. Aby  nadać znak CE trzeba nie tylko przeprowadzić badania bezpieczeństwa, lecz także przygotować odpowiednią dokumentację, oznaczyć zabawkę w odpowiedni sposób oraz wystawić deklarację zgodności. Same badania nie wystarczą.