Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

 

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001 od ponad 10 lat.  Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 po pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzaniu jakością. Certyfikat ISO 9001 stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów Twojej organizacji na osiągnięcie wysokiej jakości. Firmy posiadające certyfikat ISO 9001 zyskują dodatkowe punkty w Bazie Usług Rozwojowych BUR/ PARP.

 

Wdrożenie iso 9001 w firmie

 

Co to jest certyfikat zarządzania ISO 9001?

Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Standard ten jest szeroko znanym i akceptowanym na całym świecie.

Nowa  norma ISO 9001 dotycząca systemu zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

 

 

Dla kogo norma ISO 9001?

Do certyfikacji na zgodność z ISO 9001 może przystąpić każda organizacja.
Proces certyfikacji ISO 9001 jest szczególne zalecany dla:

• Branży produkcyjnej i usługowej
• Podmiotów ochrony zdrowia
• Jednostek budżetowych

 

 

Normę tą mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju, gdyż każda organizacja dąży do: poprawy efektywności zarządzania, zmniejszenia kosztów oraz podniesienia poziomu zadowolenia klienta.

 

 

Jak uzyskać certyfikat?

Wdrożenie ISO

Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie ISO 9001 w organizacji.  W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy.

Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikacyjną taką jak Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

 

 

Etapy certyfikacji:

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji ISO 9001
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 9001

 

 

Podczas 3 letniego okresu trwania ważności certyfikatu odbywają się coroczne audity nadzorujące, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 9001.

 

 

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015

System ISO 9001 skutecznie wdrożony w organizacji pozwala na usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie konkurencyjności.

 

 

Ważne!

Certyfikat ISO 9001 zapewnia możliwość rejestracji swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych BUR/ PARP

 


System PN-EN ISO 9001:2015

 

PN-EN ISO 9001:2015 | wdrożenie iso 9001 | certyfikacja iso 9001 | certyfikat iso 9001 | iso 9001 wymagania | iso 9001 norma | wdrażanie iso 9001 | co to jest iso 9001 | nowa norma iso 9001 | system iso 9001