Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

 

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 od ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 po pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzaniu jakością. Certyfikat ISO 9001 stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów Twojej organizacji na osiągnięcie wysokiej jakości. Firmy posiadające certyfikat ISO 9001 zyskują dodatkowe punkty w Bazie Usług Rozwojowych BUR/ PARP.

 

Wdrożenie iso 9001 w firmie

 

Co to jest certyfikat zarządzania ISO 9001?

Certyfikat jest to dokument, który potwierdza zgodność wyrobu, usługi czy procesu z określoną normą lub przepisami prawa. Natomiast ISO 9001 to numer normy europejskiej zawierającej zestaw wymagań zarządzania i organizacji pracy. Certyfikat ISO 9001 stanowi zatem potwierdzenie, że dana firma/organizacja/przedsiębiorstwo zarządza swoimi działaniami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Aby uzyskać certyfikat ISO 9001 należy spełnić wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 9001. Spełnienie tych wymagań niesie za sobą wiele korzyści np. uporządkowanie pracy i odpowiedzialności wśród pracowników, podniesienie standardów pracy oraz zwiększenie jakości produkowanych wyrobów czy też świadczonych usług. W perspektywie czasu dobrze wdrożony system zarządzania w organizacji może ograniczyć koszty produkcji oraz przyczynić się do wzrostu zysków. Certyfikat ISO 9001 potocznie nazywany jako „certyfikat 9001” czy „certyfikat system zarządzania” jest wydawany po ukończeniu procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

 

 

Co zawiera norma ISO 9001?

PN-EN ISO 9001:2015 jest międzynarodowym standardem określającym wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Standard ten jest powszechnie znany i akceptowany na całym świecie.
Nowa norma ISO 9001 dotycząca systemu zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.
System zarządzania według standardu ISO stanowi narzędzie, które umożliwia każdej firmie poprawę poziomu jakości wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług poprzez doskonalenie procesów występujących w firmie. Norma ISO 9001 odwołuje się do procesów tworzących i działań nadzorujących wyroby oraz usługi dostarczane klientowi przez firmę. Celem wymagań normy ISO 9001 jest określenie odpowiednich zasad nadzoru działań zachodzących w firmie. Dzięki temu można wykazać, że przedsiębiorstwo jest zdolne do dostarczania produktów oraz usług spełniających wymagania klienta oraz ma zastosowanie do przepisów obowiązującego prawa i innych.

Norma ISO 9001:2015 jest zbudowana z 10 rozdziałów. Pierwsze 3 rozdziały stanowią wprowadzenie do treści normy:
1. Zakres normy,
2. Powołania normatywne,
3. Terminy i definicje,
Pozostałe 7 rozdziałów omawia wymagania Systemu Zarządzania Jakością:
4. Kontekst organizacji,
5. Przywództwo,
6. Planowanie,
7. Wsparcie,
8. Działania operacyjne,
9. Ocena efektów działania,
10. Doskonalenie.

System Zarządzania skonstruowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 skupia się na planowaniu i zarządzania firmą w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które wpływają na realizację głównych celów naszej firmy. Zanim wdrożymy system zarządzania ISO 9001, należy dokładnie przeanalizować możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić podczas działalności naszej firmy. Gdy prawidłowo zidentyfikujemy potencjalne zagrożenia, możemy odpowiednia wcześniej przygotować się do niepożądanych sytuacji poprzez uwzględnienie działań eliminujących lub minimalizujących efekty.

Gdy firma spełni wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015, wtedy może ubiegać się o wydanie certyfikatu potwierdzającego funkcjonowanie systemu ISO 9001 w organizacji. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania to dla firmy duży atut. Dzięki temu gwarantujemy jako firma wysoką jakość naszych produktów i usług swoim klientom, ale również wskazujemy na prestiż naszej marki w oczach wymagających nabywców, którzy cenią sobie wiarygodność firmy oraz jej zobowiązanie do ciągłego doskonalenia.

 

Dla kogo norma ISO 9001?

Normę tą mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju, gdyż każda organizacja dąży do: poprawy efektywności zarządzania, zmniejszenia kosztów oraz podniesienia poziomu zadowolenia klienta. Certyfikacja ISO 9001 dotyczy wszystkich elementów działalności organizacji, które mają wpływ na dostarczanie wyrobów i usług. Do tych elementów należą m.in.: dokumentacja, infrastruktura, kompetencje, procesy związane z klientami, zakupy oraz produkcja i dostarczanie usług. W związku z tym do certyfikacji na zgodność z ISO 9001 może przystąpić każda organizacja. Proces certyfikacji ISO 9001 jest szczególne zalecany dla:


• Branży produkcyjnej
• Branży usługowej
• Branży szkoleniowej
• Podmiotów ochrony zdrowia
• Jednostek budżetowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rzetelnej i skutecznej współpracy, udało nam się zbudować prężnie działającą firmę certyfikującą która pomoże Państwu uzyskać:
certyfikat ISO w zakładach produkcyjnych
certyfikat ISO w okręgowych spółdzielniach mleczarskich
certyfikat ISO w transporcie, logistyce i spedycji
certyfikat ISO w usługach szkoleniowych, doradczych, edukacji - rejestracja w BUR Bazie Usług Rozwojowych
certyfikat ISO w ochronie, usługach sprzątających, utrzymywaniu terenów zielonych
certyfikat ISO w budownictwie i branży deweloperskiej
certyfikat ISO w placówkach medycznych - NZOZ
certyfikat ISO w produkcji maszyn (konstrukcje stalowe)
certyfikat ISO w gastronomii
certyfikat ISO w hotelarstwie
certyfikat ISO w usługach kosmetycznych - salony urody, salony kosmetyczne, salony piękności

Jesteśmy również otwarci na prowadzanie certyfikacji ISO 9001 w nowych branżach, staramy się szkolić i rozwijać nasze kompetencje oraz powiększać grono wysoce wyspecjalizowanych konsultantów, aby w pełni usatysfakcjonować klienta i pomóc mu działać na europejskich standardach jakie dyktuje norma ISO 9001.

 

 

Jak uzyskać certyfikat?

Podstawą uzyskania certyfikatu jest skuteczne wdrożenie ISO 9001 w organizacji. W przypadku braku wdrożonego systemu Europejskie Centrum Jakości i Promocji pomoże Państwu przybliżyć wymagania normy.

 

Wdrożenie ISO

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu ISO 9001 jest identyfikacja procesów zachodzących w firmie oraz określenie zależności i interakcji występujących między nimi. Następnie należy skupić się na przeprowadzeniu dokładnej analizy każdego zidentyfikowanego procesu poprzez weryfikację czy jest on zgodny z wymaganiami firmy oraz normy PN-EN ISO 9001:2015. W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy firma powinna wprowadzić niezbędne działania uzupełniające i korygujące do procesów. Dodatkowo każdy proces, który występuje w organizacji należy odpowiednio zdefiniować poprzez określenie istotnych danych, zasobów i wskaźników. Istotne uzupełnienie dla zdefiniowanych procesów stanowią procedury organizacji, które organizacja sama uzna za konieczne do prawidłowego funkcjonowania.

 

Certyfikacja ISO

Po udokumentowaniu i pomyślnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością, firma może być certyfikowana przez niezależną jednostkę certyfikacyjną taką jak Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

 

Etapy certyfikacji:

• Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji ISO 9001
• Dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej organizacji
• Analiza dokumentacji organizacji
• Audyt certyfikacyjny
• Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 9001

Podczas 3 letniego okresu trwania ważności certyfikatu odbywają się coroczne audity nadzorujące, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 9001.

 

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015

System ISO 9001 skutecznie wdrożony w organizacji pozwala na usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie konkurencyjności.

 

 

Ważne!

Certyfikat ISO 9001 zapewnia możliwość rejestracji swoich usług w:


BUR - Baza Usług Rozwojowych PARP
KSU - Krajowy System Usług PARP
RUR - Rejestr Usług Rozwojowych PARP
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
RISUP - Rejestr Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy

Coraz częściej certyfikat systemu zarządzania ISO 9001 wymagany jest od firm podczas przetargów lub przy procesie rejestracji do określonych instytucji jak wyżej wymieniona Baza Usług Rozwojowych czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Współpracujemy jako jednostka certyfikująca z PARP, BUR i KSU, uczestniczymy w organizowanych przez nich konferencjach, w związku z czym znamy ich wymagania oraz postępowanie podczas kontroli. Dlatego wprowadzenie systemu ISO 9001 z naszym udziałem jest profesjonalne, skuteczne i szybkie. Pomagamy przy stworzeniu stosownej dokumentacji ISO 9001 oraz przekazujemy praktyczną wiedzę z ISO 9001.

Warto wiedzieć! Standard ISO 9001 pozwala na zintegrowanie dokumentacji systemowej ISO 9001 funkcjonującej w organizacji z normą ISO 29990.

 

 

Dlaczego ECJiP?

Zespół naszych konsultantów pracuję na terenie całej Polski od wielu lat.

Dzięki współpracy z dużą ilością firm (ponad 1000 zadowolonych klientów) mamy szerokie doświadczenie w wielu branżach.

Realizowaliśmy procesy certyfikacji systemu ISO 9001 zarówno dla dużych firm jak zakłady produkcyjne jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorców.

Ze swojej strony możemy zapewnić Państwa o wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz w pełni kompleksowym podejściu.

Certyfikat ISO 9001 przygotowujemy dla firm fachowo, skutecznie i szybko.

Załatwiamy wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem certyfikatu oraz służymy głosem doradczym w przypadku wszystkich audytów i kontroli.


System PN-EN ISO 9001:2015