1

 

Certyfikacja boisk przenośnych

Często zdarza się, że podczas organizowania pikników rodzinnych, imprez sportowych i innych wydarzeń organizator nie dysponuje bezpiecznym terenem przeznaczonym do zabaw z piłką. W tym celu powstają bezpieczne i zgodne z europejskimi normami wyroby przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin jednocześnie. ECJiP dzięki restrykcyjnemu procesowi certyfikacji dba o to aby jedynie wyroby spełniające wymagania europejskiej normy mogły uzyskać certyfikat.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

PN-EN 15312+A1:2010 Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane

 

2