Home  >   Usługi  >   ZNAK CEOznakowanie CE | Certyfikat Zgodności |Deklaracja Zgodności


 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji świadczy usługi związane z oznakowaniem CE oraz przeprowadzeniem Procesu Oceny Zgodności na trzech poziomach:
 

• doradztwo w zakresie znaku CE oraz Dyrektyw Nowego Podejścia
• kompleksowa pomoc przy wdrożeniu znaku CE
• wsparcie w wykonaniu badań wyrobów pod kątem oznakowania CE
 

 

DORADZTWO

Europejskie Centrum Jakości i Promocji chętnie udzieli Państwu informacji z zakresu oznakowania CE oraz przeprowadzeniem Procesu Oceny Zgodności. Świadczymy usługi w zakresie wielu branż, od urządzeń na placach zabaw po wyroby budowlane, elektryczne czy maszynowe. Wyspecjalizowaliśmy się w branży budowlanej oferujemy kompleksowe rozwiązania do znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE. Dzięki naszym umiejętnościom oraz wieloletniej wiedzy możemy pomóc Państwu w uzyskaniu łatwiejszego dostępu do Rynków Europejskich ale także jako rzetelna firma potrafimy doradzić z głową.

 

WDROŻENIE


Europejskie Centrum Jakości i Promocji jest jednostką o potwierdzonych kompetencjach na wielu płaszczyznach działań procesowych, posiadamy bogate doświadczenie w procesach wdrożeniowych opierając swoje działania na wieloletniej wiedzy oraz współpracy z laboratoriami badawczymi. Powyższe zestawienie naszych cech pozwala nam na profesjonalne prowadzenie kompleksowych procesów mających na celu pomoc przy wdrożeniu oznakowania CE. Wszystkie nasze działania starają się w jak najmniejszym stopniu absorbować czas pracowników Państwa firmy mając na celu uzyskanie dla Państwa wymiernych korzyści. Etapy wdrożenia oznakowania CE:
 

1. Dobór Dyrektywy Nowego Podejścia oraz Norm Zharmonizowanych – określenie jakim przepisom podlega wyrób
2. Analiza wybranych dyrektyw oraz norm zharmonizowanych
3. Wybór Modułu Oceny Zgodności
4. Określenie konieczności udziału osób trzecich w procesie np. jednostki notyfikowanej (W zależności od modułu oceny zgodności a także możliwości technicznych działania te przeprowadzamy sami (jako producent) lub z udziałem strony trzeciej)
5. Przeprowadzenie badań i oceny wyrobu
6. Analiza ryzyka
7. Przygotowanie instrukcję / DTR
8. Przygotowanie deklaracji zgodności / deklaracji właściwości użytkowych
9. Przygotowanie etykiety / tabliczki znamionowej z oznakowaniem CE
10. Przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby CE
11. Zapakowanie produktu wraz z dołączeniem sporządzonej dokumentacji
12. Wprowadzenie wyrobu do obrotu/użytku
 

 

BADANIA
 

Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi jednostkami badawczymi. Europejskie Centrum Jakości i Promocji nie jest tylko firmą jednokierunkową, dzięki naszym kontaktom posiadamy dostęp do szerokiego zaplecza badawczego (pomoc w organizowaniu badania znak CE).
 

 

Czym jest właściwie oznakowanie CE?
 

Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na PRODUCENTA. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie przepisami prawnymi łącznie z wymaganiami dotyczącymi PROCEDUR OCENY ZGODNOŚCI.

 

Znak CE -znaczenie dla PRODUCENTA?


PRODUCENCI chcący wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku wyroby na terenie Polski oraz innych krajów UE muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, odpowiadające stosownym przepisom prawnym - gwarancją potwierdzającą spełnienie powyższych wymagań przez wyrób jest posiadanie znaku CE.

 


Znak CE - znaczenie dla KONSUMENTA?
Oznakowanie CE jest gwarancją dla konsumenta, że PRODUCENT spełnia minimalne europejskie wymogi prawne dla swoich produktów, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Wymagania prawne stawiane wyrobom wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodności:
 

Znak CE stanowi deklarację PRODUCENTA, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania określone najczęściej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) – wprowadzających do polskiego prawa tzw. DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA. Wyroby, dla których istnieją zasadnicze wymagania określone w przepisach, powinny mieć znak CE.


 

W jaki sposób Europejskie Centrum Jakości i Promocji może pomóc Państwu w kwestii oznakowania CE?


Europejskie Centrum Jakości i Promocji jest jednostką certyfikującą o wielokrotnie potwierdzonych kompetencjach. Wymogi dotyczące oznakowania CE obejmują zakres od deklaracji producenta aż do obowiązkowego auditu produktu i procesu wytwarzania przeprowadzonego przez jednostkę o właściwych kompetencjach. Jeżeli wybiorą Państwo Europejskie Centrum Jakości i Promocji, mogą być Państwo pewni, że odniosą wymierne korzyści dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy.

 

Wybrane korzyści wynikające z posiadania przez wyrób znaku CE:


• symbol CE jest gwarancją potwierdzającą spełnienie przez dany wyrób/wyroby wymagań określonych w Dyrektywach Nowego Podejścia
 

oznakowania CE uprawnia PRODUCENTA do wprowadzenia wyrobu na rynek lub oddania go do użytku, zwłaszcza w przypadku określonych kategorii produktów, w których obowiązek stosowania oznakowania CE jest odpowiednio obwarowany prawnie
 

• wyrób, który posiada znak CE może być wprowadzony do obrotu na terytorium wszystkich krajów należących do Unii Eurpejskiej
 

oznakowanie CE pozwala PRODUCENTOM na zaistnienie na Rynku Europejskim liczącym ponad 30 państw oraz ponad 500 milionów konsumentów
 

Warto również podkreślić, że znak CE, potocznie nazywany jako certyfikat CE nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Jego znaczenie jest znacznie szersze – oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również chociażby emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu czy zużycia energii.W sprawie Certyfikacji CE proszę kontaktować się:

Telefon: (22) 478 55 11
Telefon: 606 689 295

Email: sekretariat@centrumjakosci.pl
Email: dyrektor@centrumjakosci.pl