Home  >   Usługi  >   Szkolenia     Szkolenia

Zapraszamy państwa do udziału w szkoleniach podwyższających Państwa wiedzę i kompetencje.

Szkolenia pozwolą wyrobić wiedzę umożliwiającą właściwe wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Specjalistyczne szkolenia drobiazgowo przedstawią Państwu wymagania norm oraz usprawnią ich stosowanie w praktyce.

Po szkoleniu uzyskują Państwo stosowne zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.


Prowadzimy szkolenia otwarte. Nasi wykładowcy mogą dojechać do Państwa zakładu.

Ostatnio przeprowadzone szkolenia przez naszych pracowników:

22.03.2013 Targi Placów Zabaw i Terenów Rekreacyjnych POLPLAC

23–24.11.2013 kurs na Inspektora Nadzoru Placów Zabaw – szkolenie w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Warszawie


KORZYŚCI, JAKIE PAŃSTWO UZYSKUJĄ, UCZESTNICZĄC W NASZYCH SZKOLENIACH:

- nabycie nowej wiedzy z obszaru zgodności wyrobów z normami;
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia;
- nabycie wiedzy niezbędnej do prawidłowych kontroli technicznych wyrobów;
- nabycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej produkcji, montażu i nadzoru nad jakością wyrobów;
- możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży.