gora

PN-EN ISO 9001:2015

 

1. Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinny spełniać Systemy Zarządzania Jakością w organizacji. Cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie – korzysta z niej ponad 750 tysięcy organizacji w 161 krajach. Jej założenia odnoszą się do Systemów Zarządzania Jakością oraz do ogólnych zagadnień związanych z systemami zarządzania.


2. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Każda organizacja dąży do: maksymalizacji korzyści swojej działalności, poprawy wizerunku i konkurencyjności, zwiększenia udziału w rynku, poprawy efektywności zarządzania, zmniejszenia kosztów oraz podniesienia poziomu zadowolenia klienta. Posiadanie Certyfikatu ISO 9001:2015, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach, kontraktacji z NFZ oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje. W związku z tym organizacje podejmują wszelkie środki, które mogą zbliżyć je do realizacji powyższych założeń. Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 pozwala na usprawnienie funkcjonowania organizacji.


3. Wdrożenie

Wdrożenie ISO 9001:2015 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Jakości,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja

Certyfikacja ISO 9001:2015 odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt – sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie, jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.

 

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015

• możliwość rejestracji swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych PARP,

• możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o świadczenie usług dofinansowanych z funduszy unijnych,

• możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach,

• zwiększenie konkurencyjności,

• zwiększenie efektywności działania organizacji.


W związku z tym, że Certyfikat ISO 9001:2015 wydawany jest na 3 lata, po pierwszym i po drugim roku od przyznania Certyfikatu firma, aby utrzymać Certyfikat, musi poddać się audytowi nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w Systemy Zarządzania Jakością.


dol