Home  >   Usługi  >   RODO     RODO = Rozporządzenie o Ochronie

Danych Osobowych

Zapraszamy do rozpoczęcia procedur umożliwiających uzyskanie
Certyfikatu Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Przepisy wynikające z RODO, będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na terenie Unii Europejskiej. Zachęcamy Państwa do przygotowania przedsiębiorstwa, do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

Polski organ ochrony danych, będzie wyposażony w możliwość nakładania kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Urząd będzie mógł wejść do siedziby firmy czy lokalizacji sklepu internetowego z niezapowiedzianą kontrolą i dokonać sprawdzenia dokumentacji, zabezpieczenia danych oraz wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Świadectwem potwierdzającym rzetelne zarządzanie danymi osobowymi w przedsiębiorstwie, będą wprowadzone certyfikaty na zgodność z RODO. Podajemy niektóre korzyści wynikające z posiadania promocyjnego Certyfikatu Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych RODO:

• powstaje okoliczność łagodząca, w przypadku kiedy organ nadzorczy będzie rozważał przyznanie kary finansowej, Certyfikat udokumentuje prawidłowość procedur na zgodność z RODO i uchroni przed karami nakładanymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,

• pomaga klientom w zidentyfikowaniu rzetelnego przedsiębiorstwa, które starannie dba o powierzone im dane oraz jest godne zaufania,

• wzmacnia prestiż przedsiębiorstwa - trudno sobie wyobrazić sytuację, w której światowa korporacja takiego certyfikatu nie posiada, co mogłoby skutkować utratą jej dobrego imienia.

Certyfikacji udziela się na okres trzech lat z możliwością jej przedłużenia, o ile nadal stosowne wymogi zostaną spełnione. Podmiot certyfikujący ma możliwość cofnięcia certyfikacji, jeżeli jej wymogi przestały być spełniane.

Jako doświadczona jednostka certyfikująca, zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.