Home  >   Usługi  >   RODO     RODO = Rozporządzenie o Ochronie

Danych Osobowych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Przepisy wynikające z RODO dotyczą wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na terenie Unii Europejskiej. Zachęcamy Państwa do przygotowania przedsiębiorstwa, do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

Nieprzestrzeganie zasad RODO wiąże się z ryzykiem wysokich kar pieniężnych do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstw lub do 20 mln euro.

Jako doświadczona jednostka certyfikująca, zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.