1

 

EKO | CERTYFIKAT | BIO

Europejski Zielony Certyfikat / Zielony Certyfikat / Euro Eko Certyfikat / Eko Certyfikat / Bio Certyfikat

Europejski Zielony Certyfikat, Zielony Certyfikat, Euro Eko Certyfikat, Eko Certyfikat oraz Bio Certyfikat to programy, które powstały w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to liczące się programy proekologiczne, które konsekwentnie promują przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów i usług.


Bio Certyfikat i Eko Certyfikat to programy jakości stricte skierowane dla ściśle określonych grup produktów. Zgodnie z obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej regulacjami (Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r) i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r) określenia: ekologiczny, organiczny i bio (biologiczny) odnoszą się do produktów, które powstają dokładnie w tym samym systemie jakości. Zatem Bio Certyfikat oraz Eko Certyfikat wyróżniają się specjalnie stworzonym systemem jakości pozwalającym Producentom na promocję swoich produktów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi .


W związku ze zmianami przepisów w zakresie nazewnictwa obowiązującego w przemyśle rolno-spożywczym, Europejskie Centrum Jakości i Promocji, wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym, a także mając na celu zapewnienie przedstawicielom branży rolno-spożywczej skutecznej promocji, opracowało Program Europejski Zielony Certyfikat, Zielony Certyfikat oraz Bio Certyfikat. Jest on w szczególności adresowany do przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, którzy w procesie produkcji kierują się zasadami ekologii, a wytwarzane przez nich produkty spełniają jednocześnie kryterium najwyższej jakości. Program realizowany jest w oparciu o system norm PN-EN ISO 14001:2015, dyrektywy unijne dotyczące ekologii oraz najnowsze wytyczne związane z ekologią oraz działaniami proekologicznymi. Laureaci programu otrzymują prestiżowe wyróżnienie, uprawniające przedsiębiorców do posługiwania się logotypem nagrody przy oznaczeniu oferowanych przez nich produktów lub usług. Produkty i usługi, którym został przyznany certyfikat spełniają wysokie normy środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.


Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat są przyznawane we wszystkich branżach poza branżą rolno-spożywczą. Jest on również realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015, której podstawowym zadaniem jest poprawa funkcjonowania organizacji co prowadzi w konsekwencji do zminimalizowania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Przyznany certyfikat daje prawo do posługiwania się logotypem świadczącym o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ekologię, buduje korzystny wizerunek wśród klientów i kontrahentów. Daje świadectwo konsumentowi, iż produkty i usługi są tworzone z myślą o środowisku naturalnym, czego najlepszym przykładem jest Eko Certyfikat oraz Bio Certyfikat.


* Nazewnictwo i forma promocji jest związana z dostosowaniem programów ECJIP do obowiązujących przepisów Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898), jak również innych ustaw związanych z żywnością oraz wymogami prawno-żywnościowymi.

Bogdan Szymański,
Prezes Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii


Pliki Do pobrania

Regulamin Eko Certyfikat

Wniosek Eko Certyfikat

 

2