1

 

CERTYFIKAT WOLNE OD GMO

 

WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI to autorski program certyfikacji Europejskiego Centrum Jakosci potwierdzający, że dany produkt jest wolny od GMO.

Program WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI potwierdza brak GMO w wytwarzanych produktach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę ECJIP. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat pozwalający na oznaczanie produktów jako wolnych od GMO. Producent musi mieć wdrożony system jakości, który gwarantuje brak składników zmodyfikowanych genetycznie w wytwarzanych produktach. Obecnie przepisy prawne zezwalają zamieszczania deklaracji na wszystkich opakowaniach zatwierdzonych produktów, w działaniach marketingowych i na stronach internetowych, że dany produkt jest wolny od GMO.

Wymagania specjalnego oznakowania nie mają zastosowania do środków spożywczych zawierających materiał genetycznie zmodyfikowany w ilości nie większej niż 0,9 % składników żywności, pod warunkiem, że te ilości GMO są przypadkowe lub nieuniknione technologicznie. Jest to tzw. próg tolerancji zawartości GMO w produkcie. Właściwe oznakowanie umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru.

Certyfikat Jakości Wole od GMO opiera się na przepisach UE dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie, w tym na: dyrektywie 2001/18/WE , rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003, najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO, przepisach prawa żywnościowego oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach:
- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wewnętrznego regulaminu Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
- Ramowe stanowisko Polski z dnia 18 listopada 2008 r.,
- Rozporządzenie 1946/2003,
- Rozporządzenie Komisji 619/2011,
- Rozporządzenie Komisji 1981/2006,
- Dyrektywa 2001/18 EC,
- Rozporządzenie Komisji 1830/2003,
- Dyrektywa 2000/54 EC,
- Dyrektywa 2009/41/WE,
- Decyzja Rady 2001/204,
- Rozporządzenie Komisji 49/2000,
- Rozporządzenie Komisji 1829/2003,
- Rozporządzenie (WE) 1946/2003.
i może zostać zastosowany do wszystkich procesów w łańcuchu dostaw:
• dostawy nasion
• uprawy
• obrót handlowy
• przetwarzanie
• przechowywanie
• transport
• pobieranie i analiza próbek

Proces certyfikacji obejmuje cały łańcuch produkcji.
Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie były używane składniki genetycznie modyfikowane i finalny produkt jest od nich wolny. Po uzyskaniu Certyfiktu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI
• Program WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację żywność jest w 100% wolna od składników genetycznie modyfikowanych.
• Umieszczony na produkcie znak WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony prodikt.
• Firmy z certyfikatem WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
• Program certyfikacji WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie WOLNE OD GMO - CERTYFIKAT JAKOŚCI

Pliki Do pobrania

  pdf  Regulamin Wolne od GMO

  word  Wniosek Wolne od GMO

  pdf  Wniosek Wolne od GMO

 

2