Home  >   Certyfikacja Wyrobów  >  Place Zabaw     Place Zabaw

Priorytetem każdego rodzica jest bezpieczeństwo własnego dziecka. ECJiP wychodzi rodzicom naprzeciw poprzez ocenę zgodności wyrobów na podstawie nowo utworzonej europejskiej normy PN-EN ISO/IEC 17065. Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na placach zabaw poprzez szczegółowe badania urządzeń przeznaczonych do zabawy i rozwoju psychofizycznego. Aby uzyskać certyfikat, producenci wyrobów mają obowiązek spełniać restrykcyjne wymagania europejskich norm. Uzyskanie certyfikatu w ECJiP stanowi gwarancję wykonania bezpiecznych urządzeń przeznaczonych na miejsca zabaw dla najmłodszych.


Przeprowadzamy certyfikację na podstawie poniższych dokumentów odniesienia:

- PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1:

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 

- PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.


- PN-EN 1176-3:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.


- PN-EN 1176-4:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.


- PN-EN 1176-5:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań badan karuzeli.


- PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.


- PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7:

Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.


- PN-EN 1176-10:2009+Ap1:2013 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy.


- PN-EN 1176-11:2014 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11:

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.


- PN-EN 748:2013 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.


- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI W ECJiP:

- spełnienie wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- weryfikacja dokumentacji

- identyfikacja elementów stanowiących niezgodność z dokumentem normatywnym

- zwiększenie zaufania użytkowników do bezpieczeństwa urządzeń

- wzrost jakości i konkurencyjności wyrobu

- potwierdzenie spełnienia wymagań normatywnych przez niezależną trzecią stronę

- wzrost zaufania klientów do wyrobu

- rozszerzenie rynków zbytu, na których uznawane są jedynie wyroby certyfikowane