iso28000


ISO 28000

 

Międzynarodowy standard ISO 28000 chroni towary od punktu produkcji do punktu sprzedaży. Wraz z rozwojem handlu międzynarodowego wzrasta możliwość infiltracji łańcucha dostaw przez element przestępczy. Wprowadzenie normy ISO 28000 pozwala na zmniejszenie ryzyka, dzięki certyfikacji ISO 28000.

Certyfikację ISO 28000 kierujemy do firm z branży:

• logistycznej,
• transportowej,
• magazynowej
• przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym różnych branż.

 

Norma ISO 28000

Norma ISO 28000 pozwala na określenie poziomu ryzyka w całym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskanym informacjom, przedsiębiorstwo może przeprowadzić ocenę ryzyka oraz zastosować niezbędne środki kontroli z wykorzystaniem narzędzi wspierających zarządzanie jak kontrola dokumentów, kluczowe wskaźniki efektywności czy audyty wewnętrzne i szkolenie).

 

Wdrożenie

Wdrożenie systemu ISO 28000 umożliwia optymalizację procesów w łańcuchu dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń.

 

Audyt

Prowadzony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji audyt według ISO 28000 umożliwia ujęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jako procesu biznesowego, co w konsekwencji pozwala na pomiar i poprawę jego efektywności. Dzięki temu można skoncentrować zasoby przedsiębiorstwa w obszarach występowania wysokiego ryzyka w łańcuchu dostaw.

 

Certyfikat

Certyfikat ISO 28000 stanowi cenne ramy dla organizacji działających oraz opierających się na przemyśle logistycznym i pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów w systemie bezpieczeństwa, a więc pomóc bezproblemowo zapewnić dostawy na czas.