Home  >   Usługi  >   Laboratorium     Laboratorium

Europejskie Centrum Jakości i Promocji dysponuje własnym laboratorium badania mebli. Prowadzimy badania, w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania, według norm polskich
i europejskich. Zajmujemy się badaniem mebli przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, mebli szkolnych i użyteczności publicznej. Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami badawczymi, dzięki czemu wykonujemy certyfikację kompleksowo.


1. LABORATORIUM ECJIP, Dział Certyfikacji Mebli
tel. (22) 478 55 11
sekretariat@centrumjakosci.pl

2. INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
Zakład Badania Mebli
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
https://www.itd.poznan.pl/pl/zaklady-badawcze/zaklad-badania-mebli

3. P.U.R. REMODEX
Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Sp. z o.o.
Gruszczyn, ul. Leśna 12
http://www.remodex.com.pl/index.php


Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Certyfikacji Wyrobów w celu udostępnienia pełnej listy współpracujących Laboratoriów.

Departament Certyfikacji Wyrobów:

Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów
Paweł Przesmycki
tel. 535-525-256
certyfikacja@centrumjakosci.pl