Home  >   Biuro Prasowe  >   Komunikaty     INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-448, ul. Potrzebna 3/5 (dalej ECJIP) przetwarza informacje wynikające z wykonywanych usług, rekrutacji, zapytań ofertowych, ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, w tym z wyszukiwarek internetowych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-448, ul. Potrzebna 3/5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-448 Warszawa, ul. Potrzebna 3/5 lub mailowo: sekretariat@centrumjakosci.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Europejskie Centrum Jakości i promocji nie udostępnia danych innym podmiotom. Nie podlegają one także zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ECJIP do czasu wycofania przez Państwa zgody (poprzez wysłanie pisma na adres sekretariat@centrumjakosci.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy)

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez ECJIP Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej można uzyskać informacje poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@centrumjakosci.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.     Nowe Logo Centrum Jakości

Europejskie Centrum Jakości i Promocji przechodzi okres dużych zmian. Podnoszenie jakości naszych usług, wraz z nieustannym rozwojem firmy, od zawsze stanowiły nierozłączny element naszych działań. Aby zakomunikować zmiany, które konsekwentnie wprowadzamy w firmie, postanowiliśmy odświeżyć wizerunek i wprowadzamy nowe logo. Odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności, a przy tym pozostaje czytelny i nawiązuje do tradycji firmy.

Nowe logo pojawiło się w lipcu 2015r. i od tej pory będzie sukcesywnie wprowadzane na drukach oraz wszystkich wykorzystywanych do tej pory materiałach. Stare logo będzie można jeszcze zobaczyć w niektórych materiałach do wyczerpania zapasów.

Wierzymy, że nowe logo i wdrażany system identyfikacji wizualnej nie tylko spodoba się naszym klientom, ale także wzmocni wizerunek jako dynamicznie rozwijającej się i prężnie działającej spółki.